Nisu ispoštovali presudu: Sud kaznio Mađarsku sa 200 miliona evra zbog azilanata

13.06.2024. | 10:53

Sud pravde EU saopštio je odluku o kažnjavanju Mađarske sa 200 miliona evra jer ne primjenjuje zajedničku politiku evropskog bloka prema azilantima.

“Mađarskoj je naloženo da plati paušalni iznos od 200 miliona evra i kaznu od milion evra po danu kašnjenja zbog nepoštovanja presude Suda pravde. Taj propust, koji se sastoji u namjernom izbjegavanju primjene zajedničke politike EU u cjelini, predstavlja neviđenu i izuzetno ozbiljnu povredu zakona EU”, navodi se u saopštenju suda.

U objavi se dodaje da Mađarska nije ispoštovala presudu iz 2020. godine u vezi sa međunarodnom zaštitom azilanata, njihovom pravu da zatraže zaštitu i ostanu u Mađarskoj do konačne odluke o žalbi na odbijanje zahtjeva.

“Pritom ta država, ne obazirući se na princip iskrene saradnje, namjerno izbjegava primjenu zajedničke politike EU o međunarodnoj zaštiti u cjelini, kao i primjenu pravila koja se odnose na ilegelan boravak državljana trećih zemalja”, piše u saopštenju koje je objavljeno na veb stranici suda.

Sud pravde EU zaključio je da Budimpešta takvim ponašanjem “ozbiljno podriva princip solidarnosti i pravične podjele odgovornosti među članicama”.