Ko podliježe mobilizaciji u Rusiji?

U Rusiji je juče ujutro počela djelimična mobilizacija, na osnovu ukaza predsjednika Vladimira Putina.

Ovo je prvi put da se takva mjera sprovodi još od raspada Sovjetskog Saveza, pa je teško reći kako će funkcionisati u praksi.

Na osnovu zakonskog okvira, ali i saopštenja ruskih zvaničnika, BBC odgovara na ključna pitanja o mobilizaciji.

Ko podliježe mobilizaciji?

Prema Zakonu o pripremi za mobilizaciju i mobilizaciji, podliježu građani u rezervnom sastavu, koji nisu osuđivani za izvršenje teškog krivičnog djela, niti im se trenutno sudi za takvo djelo.

Odluku o pozivanju pojedinaca u vojsku donosi regrutna komisija na osnovu ljekarskog izvještaja i naređenja Ministarstva odbrane Rusije, koje propisuje kakav specijalizovani kadar je potreban vojci.

Prema riječima predsjednika Putina, to su “prije svega oni koji su služili u vojsci, imaju određeno vojno-specijalističko obrazovanje i relevantno iskustvo”.

Putin ne krije da je mobilizacija pokrenuta radi pojačanja ruskih snaga na liniji fronta, koja se prostire na više od 1.000 kilometara.

S obzirom na prirodu rata u Ukrajini, sa velikom sigurnošću se može pretpostaviti da će naročito biti traženi ljudi koji su služili u borbenim kopnenim jedinicama – mitraljesci, snajperisti, izviđači, bacači granata, artiljerci, demineri, specijalisti za signalizaciju, vozači i mnogi drugi, piše BBC na srpskom.

U rezervu spada i “ljudska mobilizaciona rezerva”.

Riječ je o rezervistima koji su zaključili sporazum sa Ministarstvom odbrane da u mirnodopska vremena učestvuju na vojnim vježbama za mjesečnu platu, a u ratu bivaju raspoređeni po jedinicama.

Oni su u prvim redovima za mobilizaciju.

Da li žene mogu da budu mobilisane?

Zakon o mobilizaciji ne precizira pol.

Žene koje nisu ni služile u borbenim kopnenim jedinicama mogu biti pozvane ukoliko su na spisku rezervista i imaju obrazovanje u jednoj od sljedećih oblasti:

  • Veza
  • Računarska tehnologija
  • Optički i zvučni mjerni instrumenti, meteorologija
  • Medicina
  • Poligrafija
  • Kartografija
Kako se vojni obveznici dijele po godinama starosti?

Po starosti, rezervisti se dijele u tri kategorije.

U prvu spadaju vojnici, starješine i zastavnici do 35 godina, mlađi oficiri do 50 godina, majori i potpukovnici do 55 godina, pukovnici do 60 godina i generali do 65 godina.

Za drugu i treću kategoriju uzrast se povećava.

Na primjer, rezervni vojnik treće kategorije u činu redova do zastavnika može biti mobilisan prije navršenih 50 godina, a oficir u činu mlađeg potporučnika do kapetana do 60 godina.

Na početku se mobiliše prva kategorija, a ukoliko vojsci i dalje nedostaje ljudi, pozivi se uručuju prvoj najmlađoj kategoriji.

Po dostizanju starosne granice za služenje u rezervnom sastavu, vojna lica moraju biti odjavljena i penzionisana.

Ali, ako je potrebno podići starosnu granicu, ruske vlasti to mogu učiniti za jedan dan – potreban je samo pristanak Dume.

Ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da studenti i svi koji su trenutno na odsluženju vojnog roka ne podliježu mobilizaciji.

Ko može da bude oslobođen mobilizacije?

Uslovi za oslobađanje od mobilizacije razlikuju se od uslova za oslobađanje od služenja vojnog roka.

Predviđeni su posebnim članom zakona.

Oslobođenje mogu da dobiju oni koji već rade za državu – na primjer, zaposleni u lokalnim samoupravama.

U Ukazu predsjednika Ruske Federacije precizirano je da zaposleni u vojno-industrijskim kompleksima neće biti mobilisani dok su na radu.

Takođe, oslobođenje dobijaju ljudi koji su iz zdravstvenih razloga onesposobljeni, ljudi koji brinu o rođacima sa invaliditetom, imaju četvoro ili više djece ili troje djece i trudnu ženu.

Oslobođeni su i poslanici Državne Dume, članovi Savjeta Federacije i drugih institucija.

Kakav je status mobilisanih?

Prema Putinovom ukazu, građani od trenutka uručenja poziva na mobilizaciju imaju status vojnih lica koja su angažovana po ugovoru.

Na njih se primjenjuju odredbe Zakona o o statusu vojnih lica.

Visinu novčane naknade utvrđuje ruska vlada.

Mobilisani mogu da napuste službu iz istih razloga kao i vojnici po ugovoru – po navršenju starosne granice, iz zdravstvenih razloga ili zbog pravnosnažne presude koja predviđa kaznu zatvora.

Državna duma je dan ranije unijela izmjene u Krivični zakonik, pooštravajući kazne za dezerterstvo i neovlašćeno napuštanje jedinice tokom perioda mobilizacije.

Putinova objava djelimične mobilizacije

Da li građani koji podliježu mobilizaciji mogu da napuste Rusiju?

Čak ni Putinov portparol Dmitrij Pijeskov nema odgovor na ovo pitanje.

Na pitanja novinara o mogućnosti zatvaranja granica za ljude koji podliježu djelimičnoj mobilizaciji, Pijeskov je rekao da “ne može sada da odgovori na ovo pitanje”.

“Znate da u zakonima postoje razne odredbe o tome, pa molim za strpljenje, daćemo pojašnjenja o ovom pitanju”, rekao je portparol Kremlja.

Prema riječima Kirila Kabanova, člana Savjeta za ljudska prava, nema generalne zabrane napuštanja mjesta stanovanja za vrijeme djelimične mobilizacije.

Međutim, od trenutka uručenja poziva, zabranjeno je otići bez dozvole vojnog komesarijata.

“Takvo ograničenje se primjenjuje na sve rezerviste, bez obzira na to da li podliježu mobilizaciji ili ne.”

“Ne zna se kako će to biti sprovedeno u praksi i da li će putovanja u inostranstvo biti ograničena”, kaže Kabanov.

I advokat Aleksandar Peredruk podsjeća da zakon jasno kaže da su rezervistima zabranjena putovanja, ukoliko za to nemaju posebnu dozvolu.

U ruskom zakonodavstvu se za sada ne pominje pojam djelimične mobilizacije, ali je moguće da će vlasti brzo otkloniti ovu pravnu prazninu.

 

 

Ostavite komentar: