Gotovo je!? I Mađari dali “zeleno svjetlo” – Švedska uskoro ulazi u NATO

26.02.2024. | 17:52

Mađarski parlament na prvoj sjednici proljećnog zasjedanja ratifikovao je sporazum o stupanju Švedske u NATO.

Rezultati glasanja: 188 – za, 6 – protiv.

Mađarska je postala posljednja zemlja NATO-a koja je odobrila švedsku aplikaciju.

Pitanje ratifikacije rješavalo se više od godinu i po dana – od juna 2022. godine.