Napeto u FSS: Sitaucija se preokrenula, Bjeković smijenio Pantelića

Strasti se ne smiruju u Fudbalsko savezu Srbije (FSS) nakon rješenja o smjeni nekoliko članova odbora koje je izdao Marko Pantelić.

Ubrzo poslije toga desio se preokret, odnosno, “puč” o kome je Pantelić govorio je uspio, te su do tog momenta smijenjeni pripadnici protivničke struje učini obrnuto i uručili otkaz dosadašnjem v. d. predsjednika.

Mediji prenose da je rješenje Pantelića proglašeno ništavnim i uprkos tome je organizovan sastanak u prostorijama Saveza, te je izglasana njegova smjena.

Umjesto Pantelića koji je izgubio kontrolu, na mjesto v. d. predsjednika Saveza postavljen je jedan od smijenjenih – Nenad Bjeković koji će voditi Savez do sljedećih izbora.

Da bi do ovoga moglo da dođe bilo je jasno kada je na sajtu FSS skinuto saopštenje koje je Pantelić objavio, a Izvršni odbor na zvaničnoj stranici i dalje je u starom sastavu.

Sa Milošem Đelmašom, bez Dragomira Lazovića iz Javora, ali bez petorice novoimenovanih članova, bliskih prijatelja Marka Pantelića.

Ubrzo je stiglo i saopštenje FSS, kojim su ove promjene potvrđene.

“Dana 21.05.2021. godine generalni sekretar FSS uputio je članovima Izvršnog odbora FSS dopis broj: 05-712/1 kojim je obavijestio i upozorio članove Izvršnog odbora FSS da je dana 05.10.2020. godine došlo do kršenja, odnosno nepoštovanja odredbi Zakona o sportu prilikom izbora Marka Pantelića na funkciju zamjenika predsjednika FSS. Istim dopisom, navedene su i okolnosti koje dovode u pitanje legalnost verifikacija mandata Marka Pantelića kao delgata – predstavnika Fudbalskog regiona Istoče Srbije u Skupštini FSS.

Tokom sednice održane 24.05.2021. godine, članovi Izvršnog odbora FSS razmotrili su svu raspoloživu dokumentaciju i pravno relevantnu Odluku kojom je Marko Pantelić izabran na funkciju zamjenika predsjednika FSS – Odluka o izboru zamjenika predsjednika Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS ‘Fudbal’, broj 17/2020 od dana 05.10.2020. godine).

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Marka Pantelića koja je objavljena u službenom listu FSS ‘Fudbal’ broj: 17/2020 od dana 05.10.2020. godine, a donijeta je od strane Izvršnog odbora FSS na 11. sjednici Izvršnog odbora FSS dana 05.10.2020. godine donijeta je očiglednim kršenjem odredbi Zakona o sportu, odnosno donijeta suprotno pravnom pravilu iz člana 33. stav. 2 tačka 2) Zakona o sportu, kojim je propisano da članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije ne mogu biti članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom, što je Marko Pantelić bio, pošto je u vrijeme izbora na funkciju zamjenika predsjednika FSS i za sve vrijeme do dana donošenja ove odluke bio i ostao upisan u Agenciji za privredne registre kao predsjednik Fudbalskog saveza Beograda (FSB), odnosno kao zakonski zastupnik FSB.

Nesporna je činjenica da Marko Pantelić i dalje obavlja funkciju predsjednika FSB i zastupnika FSB, kao i da je propustio priliku da istog dana kada je izabran na funkciju zamenika predsjednika FSS (zastupnika FSS), podnese ostavku na funkciju predsjednika FSB (zastupnika FSB) i time eventualno učini zakonitim svoj izbor na funkciju zamjenika predsjednika FSS.

Osim toga, utvrđeno je da 2019. godine, a ni u vrijeme donošenja ove odluke Izvršnog odbora FSS, nisu bili ispunjeni pravni uslovi da Marko Pantelić bude delegat – predstavnik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije, pošto Marko Pantelić nije član nijedne fudbalske organizacije (fudbalskog kluba, teritorijalnog fudbalskog saveza) sa teritorije FSRIS, niti ima prebivalište na teritoriji FSRIS. Samim tim, izbor Marka Pantelića na funkciju zamjenika predsjednika FSS nije zakonit, niti u skladu sa odredbama Statuta FSS pošto Marko Pantelić takvim nelegalnim statusom, nije ispunjavao ni uslov za izbor zamjenika predsjednika FSS propisan članom 50. stavom 1. Statuta FSS, pošto je tim članom propisano da Izvršni odbor bira zamjenika predsjednika FSS iz redova članova Skupštine FSS, što on nije mogao legalno da postane.

Iz svih prethodno navedenih razloga, a koristeći svoja statutarna ovlašćenja iz čl. 45. i 50. Statuta FSS, a posebno uzimajući u obzir pravno načelo da organ koji bira pojedinca na određenu funkciju ima nadležnost i da ga sa te funkcije i razriješi, kao i pravno pravilo iz člana 45. stav 3. Statuta FSS koje glasi: ‘Izvršni odbor odlučuje o svim ostalim pitanjima koja ne spadaju u nadležnost nekog statutarnog organa FSS’, članovi Izvršnog odbora FSS su odlučili kao u izreci ove odluke”, stoji u saopštenju.

Ostavite komentar: