Spisak zdravstvenih ustanova

 

 

Klinički centar Banjaluka – uprava

Ovlaštena osoba: V.d. generalnog direktora: Prof. dr sc. med. Mirko Stanetić
Tel: 051/342-800, Faks: 051/310-530
Internet stranica: http://www.kc-bl.com/
Elektronska pošta: [email protected]

 

Klinički centar Banjaluka, Paprikovac

Dvanaest beba bb
Banja Luka
Tel: 051/342-100
Internet stranica: http://www.kc-bl.com/
Elektronska pošta: [email protected]

 

Klinički centar Banjaluka, Stara Bolnica

Kontakt osoba: Tel: 051/342-300
Zdrave Korde 1
Banja Luka
Internet stranica: http://www.kc-bl.com/
Elektronska pošta: [email protected]

 

Klinički centar Banjaluka, stara lokacija

Mačvanska 17
Banja Luka
Tel: 051/463-500
Internet stranica: http://www.kc-bl.com/
Elektronska pošta: [email protected]

 

Ambulanta Kočićev Vijenac

Duška Koščice bb
Banja Luka
Tel: 218-370

 

Ambulanta Lazarevo

Ilije Garašanina 2
Banja Luka
Tel: 344-680, 344-681, 341-682, 344-683, 344-684

 

Ambulanta Lauš

Karađorđeva 159
Banja Luka
Tel: 288-810, 288-790

 

Ambulanta Nova Varoš

Dragiše Vasića 11
Banja Luka
Tel: 323-870, 323-871

 

Ambulanta Obilićevo

Carice Milice 19
Banja Luka
Tel: 434-600, 434-601, 434-602, 434-603, 434-604, 434-605, 434-606

 

Ambulanta Petrićevac

Njegoševa 44
Banja Luka
Tel: 355-984, 356-066

 

Ambulanta Rosulje

Trive Amelice 26
Banja Luka
Tel: 313-594

 

Ambulanta Starčevica

Rajka Bosnića 21
Banja Luka
Tel: 435-940

 

Ambulanta Starčevica

Jug Bogdana 66
Banja Luka
Tel: 463-531

 

Ambulanta Centar I

Vladike Platona 4
Banja Luka
Tel: 231-600, 231-610, 231-620, 231-630

 

Ambulanta Centar II – Poliklinika

Jovana Dučića bb
Banja Luka
Tel: 247-345, 247-304, 247-305, 247-307, 247-331

 

Ambulanta Vrbanja

Rade Radića 155
Banja Luka
Tel: 424-360

Ambulanta Zalužani

Nikole Kostića bb
Banja Luka
Tel: 385-238

 

Ambulanta Srpske Toplice

Od Zmijanja Rajka bb
Banja Luka
Tel: 434-330, 434-331, 434-332

 

Ambulanta Bočac

Bočac bb
Banja Luka
Tel: 367-307

 

Ambulanta Agino Selo

Banja Luka
Tel: 488-109

 

Ambulanta Bronzani Majdan

Bronzani Majdan bb
Banja Luka
Tel: 271-110

 

Ambulanta Borkovići

Borkovići bb
Banja Luka
tel. 278-035

 

Ambulanta Verići

Verići bb
Banja Luka
Tel: 399-278

 

Ambulanta Goleši

Goleši bb
Banja Luka
Tel: 276-029

 

Ambulanta Dragočaj

Dragočaj bb
Banja Luka
Tel: 392-299

 

Ambulanta Kola

Kola bb
Banja Luka
Tel: 363-532

 

Ambulanta Krupa na Vrbasu

Jove G. Popovića bb
Banja Luka
Tel: 424-360

 

Ambulanta Mišin Han

Mišin Han bb
Banja Luka
Tel: 397-115

 

Ambulanta Piskavica

Piskavica bb
Banja Luka
Tel: 390-086

 

Ambulanta Potkozarje

Potkozarje bb
Banja Luka
Tel: 395-011

 

Ambulanta Stričići

Banja Luka
Tel: 488-107

 

JZU Dom dravlja Banja Luka

Sime Matavulja bb
Banja Luka
Tel: 051/230-200, 051/230-210