Zoran Galić, direktor Granične policije BiH: Policija FBiH ne može u Republiku Srpsku

Ne postoji mogućnost za angažovanje policije FBiH na teritoriji Republike Srpske, tvrdi direktor Granične policije BiH Zoran Galić i podsjeća da je na njega u proteklom periodu izvršen pritisak da pristane na sporazum kojim bi to bilo omogućeno.

U intervju za “Glas Srpske” Galić ne želi da otkriva ko je na njega vršio pritisak, ali naglašava da ni po koju cijenu nije želio da pristane na kršenje zakona.

– Treba napomenuti kako je simptomatično da u pripremi tog dokumenta nisu učestvovali predstavnici Granične policija BiH. Granična policija BiH je rekla da ponuđeni tekst sporazuma nije u skladu sa Zakonom o Graničnoj policiji BiH, s obzirom na to da od strane nadležnog organa nije utvrđena niti proglašena ozbiljna opasnost po opštu bezbjednost ili javni red, pa prema tome ne postoji valjan pravni osnov za zaključivanje ovog sporazuma – ističe Galić.

GLAS: Možete li pojasniti koje zakonske okvire ne želite da prekršite i šta oni predviđaju?

GALIĆ: To konkretno znači da jedino Granična policija BiH može zahtijevati podršku odgovarajućih nadležnih institucija, policijskih organa i agencija za sprovođenje zakona u BiH. Odluku o traženju podrške predlaže direktor Granične policije, a donosi Ministarstvo bezbjednosti u dogovoru sa nadležnim agencijama za sprovođenje zakona u BiH, entitetima i Brčko distriktu. Pored ovog mi smo stavili još neke primjedbe na navedeni sporazum. Naglasili smo da Granična policija BiH, osim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, ima zaključene sporazume o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice i sa Policijom Brčko distrikta BiH, te ministarstvima unutarnjih poslova nekoliko kantona, dok je drugim kantonima takav sporazum ponuđen. Takođe, sličan sporazum smo ponudili i MUP-u FBiH, gdje bi se saradnja i pomoć odvijala u okviru nadležnosti i zone odgovornosti koje pokriva taj MUP, ali još nismo dobili povratnu informaciju. Dakle, sporazumi su zaključeni ili su u proceduri zaključenja sa svim policijskim agencijama koje imaju područje djelovanja uz granicu BiH. U tom smislu, mi smo jasno iznijeli mišljenja da ne postoji opravdanost zaključivanja predloženog sporazuma na način kako je to predložilo Ministarstvo bezbjednosti BiH.

GLAS: Ministarstvo bezbjednosti BiH na čelu sa Draganom Mektićem u više navrata poručivalo je da BiH ilegalne migracije drži pod kontrolom. Da li su zaista institucije na nivou BiH na adekvatan način odgovorile ovom problemu?

GALIĆ: Mogu komentarisati samo instituciju kojom rukovodim. Kao što je javnost upoznata, Granična policija BiH, iz godine u godinu, suočava se sa permanentnim nedostatkom velikog broja policijskih službenika, uz nedovoljnu materijalno-tehničku opremljenost. I pored toga, Granična policija ostvaruje sve bolje rezultate u gotovo svim segmentima rada, o čemu svjedoče statistički podaci. Kada je riječ je o migrantskoj krizi, više puta sam naglašavao da je riječ globalnom problemu koji je nekoliko godina zaobilazio BiH, ali se već krajem 2017. godine povećao pritisak na bh. granicu. Ja sam još prije četiri godine, na jednoj konferenciji koju je organizovala Komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH ukazao na to da vlasti BiH nisu spremne za migrantsku krizu.

GLAS: I šta vam je rečeno?

GALIĆ: Neki su mi učesnici tog skupa tada govorili da sam ja vidovnjak, te da će ova kriza zaobići BiH. Nažalost, moje tvrdnje i pretpostavke su se pokazale tačnim. Od kada su na snazi naše pojačane mjere zbog migrantske krize mi nastojimo odgovoriti svim našim zakonskim zadaćama. Međutim, dugotrajno angažovanje naših snaga je dovelo do hronične iscrpljenosti, a što je najgore i u narednom periodu mi ćemo se suočavati sa sve složenijim stanjem na granici. To će zahtijevati maksimalno angažovanje na samo naše agencije, već i čitave društvene zajednice, kako u BiH, tako i međunarodnih organizacija.

GLAS: Da li su institucije na nivou BiH odgovorile potrebama Granične policije, kada je riječ o zaštiti granice, jer se ponekad stiče utisak da se stvarne potrebe Granične policije rješavaju kao “gašenje požara”?

GALIĆ: Da su nadležne institucije BiH odgovorile potrebama Granične policije BiH, kada je riječ o zaštiti granice, onda bi ova institucija imala odgovarajući pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji zadovoljava njene stvarne potrebe. Postojala bi usvojena strategija o upravljanju migrantskom krizom, sa jasnim uputstvima za rad i definisanim mjerama. Granična policija bi bila dobro materijalno-tehnički opremljena i kadrovski popunjena. Imala bi nove zakonske odredbe, koje se odnose na pitanja boravka i kretanja stranaca, izmijenjene odredbe o pravu na azil i slično. Međutim, to nažalost nije tako.Ostavite komentar: