Stručne službe JU „Vode Srpske“ u punoj pripravnosti

Usljed višednevnih obilnih padavina, JU „Vode Srpske“ u okviru svojih nadležnosti preduzima sve neophodne mjere odbrane od poplava na području Republike Srpske.

Mjere redovne odbrane od poplava proglašene su u poplavnim područjima Srednja Posavina (10. maja), Dubička ravan (12. maja) i Ivanjsko polje (13. maja), dok su u poplavnim područjima Dubička ravan i Srednja Posavina 13. maja uvedene i mjere vanredne odbrane od poplava.

U poplavnim područjima Semberija-Posavina, Lijevče polje i Srbično-nožička ravan vodostaji rijeka još uvijek su ispod kota redovne odbrane od poplava, saopšteno je iz JU “Vode Srpske”.

Na području više opština i gradova u Republici Srpskoj, 13. maja došlo je do naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka i rijeka, zbog čega su stručne službe JU „Vode Srpske“ u punoj pripravnosti. Direktor JU „Vode Srpske“ Miroslav Milovanović, 14. maja ujutro obišao je kritične tačke na području Prijedora, kao i radove na sanaciji obodnog kanala u Kozarskoj Dubici. Potporni zid u dužini od 465 metara pored rijeke Sane u Prijedoru, koji je izgrađen u okviru projekta hitnih mjera zaštite od poplava u Republici Srpskoj, u potpunosti je funkcionalan, zahvaljujući čemu je spriječeno izlivanje rijeke Sane prema prijedorskom naselju Tukovi. Tendencija rasta rijeke Sane u Prijedoru je u opadanju kao i rijeke Vrbas, Jošavke i Vrbanje na području Banjaluke. Ipak, na području Banjaluke u popodnevnim časovima se očekuje još jedan talas povećanja vodostaja Vrbasa, nakon čega se očekuje opadanje vodostaja.

Stručne službe JU „Vode Srpske“ su u punoj pripravnosti na cijelom području Republike Srpske i preduzimaju sve neophodne radove odbrane od poplava u okviru svojih nadležnosti, i u koordinaciji sa štabovima civilne zaštite i lokalnih zajednica.

JU „Vode Srpske“ odgovorila je na sve zahtjeve Civilne zaštite i lokalnih zajednica u pogledu obezbjeđenja džakova sa pijeskom i mehanizacije, te kadrovske i tehničke podrške za odbranu od poplava.

JU „Vode Srpske“ u stalnoj je komunikaciji i sa ostalim nadležnim institucijama Republike Srpske, FBiH i Srbije, navodi se u saopštenju.

 

(BL PORTAL)

 

 

Ostavite komentar: