RS za saradnju BiH sa NATO, ali protiv pristupanja bilo kom savezu

Republika Srpska podržava saradnju BiH sa NATO-om, ali se protivi pridruživanju BiH bilo kom vojnom savezu, podržava i evropske integracije BiH, ali je napredak zaustavljen zbog blokade SDA u formiranju Savjeta ministara, navodi se u Izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN, koji je usvojila Vlada RS.

“SDA blokira imenovanje novih ministara da bi članove srpske koalicije koja je pobijedila na izborima držala dalje od funkcija, čime se prenebregava volja glasača iz Republike Srpske. Antidemokratska blokada SDA mora biti okončana, naročito zato što je zaustavila napredak BiH na evropskim integracijama i ekonomskoj reformi”, navodi se u Dijelu jedan Izvještaja, koji govori o protivpravnoj blokadi SDA u formiranju Savjeta ministara, koja traje od izbora održanih u oktobru 2018. godine.

U Izvještaju za period od novembra 2018. do aprila ove godine, Vlada Republike Srpske izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH, a s ciljem razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U Dijelu dva objašnjava se da Republika Srpska podržava saradnju BiH sa NATO-om, ali se protivi pridruživanju BiH bilo kom vojnom savezu.

“Republika Srpska ima pravo da izražava stavove o tim pitanjima, naročito zato što Ustav BiH Narodnoj skupštini Republike Srpske daje ključnu ulogu u ratifikaciji ugovora. U ovom dijelu takođe objašnjavamo da ne postoji veza između integracija u NATO i EU i da BiH ne može da podnese povećanje vojne potrošnje koje bi zahtijevalo članstvo u NATO-u”, navodi su u Izvještaju.

U Dijelu tri, Republika Srpska naglašava svoju podršku evropskim integracijama BiH, ali konstatuje da je blokada SDA u formiranju Savjeta ministara zaustavila napredak BiH.

U Dijelu četiri govori se o provokativnoj i pravno neutemeljenoj inicijativi SDA da ospori naziv Republike Srpske.

“Ustav BiH na nekoliko mjesta priznaje Republiku Srpsku upravo pod tim imenom, a ništa u njenom imenu nije suprotno konvencijama o ljudskim pravima. Inicijativa SDA je politički destabilizujuća zato što osporava samo postojanje Republike Srpske, čime se udara u srce Dejtonskog sporazuma”, poručuje se u Izvještaju.

U Dijelu pet objašnjava se zašto je nova odluka Ustavnog suda BiH protiv Dana Republike Srpske, sekularnog praznika koji se obilježava na dobrovoljnoj osnovi, neutemeljena u zakonu, a u dijelu šest Republika Srpska objašnjava da institucije BiH ne ispunjavaju svoju obavezu u pogledu zaštite bezbjednosti zemlje, jer se institucije BiH ne uspijevaju izboriti ni sa migrantskom krizom ni sa prijetnjom od terorizma.

U Dijelu sedam govori se o nezavisnim, međunarodnim komisijama za istraživanje ratnih stradanja u Sarajevu i Srebrenici koje je Republika Srpska imenovala pri čemu se objašnjava da je bilo neophodno formirati komisiju za Sarajevo, koja će se baviti istraživanjem stradanja sarajevskih Srba, zato što je FBiH nije osnovala kako je prije mnogo godina naložio Dom za ljudska prava BiH.

Ističe se da će se Komisija za Srebrenicu baviti istraživanjem stradanja svih žrtava u području Srebrenice, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i da ona nije pokušaj da se negiraju veliki zločini počinjeni protiv Bošnjaka, niti da se zanemari stradanje Srba, što je bio slučaj u dosadašnjim istraživanjima.

U Dijelu osam Republika Srpska naglašava svoju opredijeljenost za Dejtonski sporazum i puni suverenitet BiH pri čemu Republika Srpska insistira na tome da se Ustav BiH dosljedno sprovodi i da Kancelarija visokog predstavnika i strane sudije u Ustavnom sudu BiH budu ukinuti.

Vlada Republike Srpske usvojila je 21. po redu Izvještaj Savjetu bezbjednosti UN, koji je, u ime Republike Srpske, kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, generalnom sekretaru UN i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti, uputio predsjednik Vlade Republike Srpske.

 

Izvor:(SRNA)

 

Ostavite komentar: