Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora!

Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u drugostepenom postupku pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu osuđen je na kaznu doživotnog zatvora.

Žalbeno vijeće je objavilo i da je saglasno sa Tužilaštvom da je kazna od 40 godina neadekvatna s obzirom na težinu Karadžićevih krivičnih djela, kao i da je kazna pretresnog vijeća nerazumna i nepravična. Pretresno vijeće je pogriješilo kada je izreklo kaznu od 40 godina, navodi se u odluci žalbenog vijeća.

Takođe, žalbeno vijeće zaključuje da Tužilaštvo nije dokazalo grešku pretresnog vijeća kada je presudilo da nije bilo genocidne namjere Karadžića za zločine u sedam opština BiH.

Kako prenosi RTS, osim jednog djelimično usvojenog zahtijeva (broj 31) Karadžića, svi ostali navodi iz žalbe su odbačeni.

Žalbeno vijeće je, naime, ukazalo da Karadžić nije pokazao da postoji greška u dijelu prvostepene presude koja se odnosi na namjeru da se počini genocid u Srebrenici. Dodaju da je znao za zločine u Kravici, kao i da je morao znati i za druga ubijanja, prenosi RTS.

Odbrana Radovana Karadžića nije uspjela da dokaže da nije kriv za masakr u Sarajevu, na Markalama, kao ni za “terorisanje stanovnika Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem tokom višegodišnje opsade glavnog grada BiH”, rekao je predsjednik Žalbenog vijeća Van Josen.

“Odbrana nije uspjela da dokaže da je vijeće donijelo pogrešne zaključke u presudi u kojoj je osuden za zločine u 20 bosanskih mjesta”, rekao je predsjednik Žalbenog vijeća.

Žalbeno vijeće odbacilo je žalbu odbrane da je suđenje bilo nepravično.

Žalbeno vijeće odbacilo je i prvi i drugi žalbeni osnov Tužilaštva.

 

Ostavite komentar: