Obilježen Dan Prvog i Drugog krajiškog korpusa

U kasarni Kozara u Banjaluci, obilježen je Dan Prvog i Drugog krajiškog korpusa. Ovi korpusi učestvovali su u borbama širom Republike Srpske. Pod komandom generala Momira Talića, Prvi krajiški korpus izveo je čuvenu operaciju “Koridor”.

Prvi krajiški korpus činio je oko 60 odsto Vojske Republike Srpske i sa 127.000 boraca, po jačini i formaciji, bio je u rangu armije. Više od šest hiljada boraca dalo je život za Srpsku, dok je više od 27 000 pripadnika ranjeno. Prvi krajiški korpus imao je najvišu zonu odgovornosti i bio sinonim za operativnu i borbenu spremnost Vojske Srpske.

– Najznačajnija operacija su 1992godine bili “Korido” i oslobođenje Јajca. Prvi krajiški korpus imao je borbena dejstva 1995. godine kada je težište borbenih dejstava preneseno na zapadno-krajiško ratište – rekao je general potpukovnik Vojske Republike Srpske Momir Zec.

Nemjerljiv doprinos bezbjednosti Srba na ovim prostorima dao je i Drugi krajiški korpus. Borbe je vodio na bihaćkom , kupreškom i livanjskom ratištu. Ovaj korpus formiran je na osnovu naredbe komandanta Glavnog štaba Vojske, generala Ratka Mladića.

– Ovaj korpus je taj zadatak uspješno izvršavao sve do 1995. godine. Obavljen je veliki broj operacija u kojima je poginulo više od 3.000 pripadnika – naveo je penzionisani pukovnik VRS Mikajlo Mitrović

– Svako ratište je bilo najteže. Teško je bilo sarajevsko ratište, to je bilo posebno. Međutim kada sam došao u Drugi krajiški korpus najteže je bilo na Maloj Šuljagi gdje sam izgubio jednu tenkovsku posadu, gdje sam i ja ranjen – dodao je oficir u penziji, pripadnik 7. Kupreške motorizovane brigade Milan Јelisavac.

Dan kada se obilježava sjećanje na Prvi i Drugi krajiški korpus, je dan kada se obilježava uspomena na sve operativne sastave koji su tokom Odbrambeno otadžbinskog rata, djelovali u okviru Vojske Republike Srpske.

Izvor:(RTRS)Ostavite komentar: