Dva potpisa Predsjedništva dijele BiH od kontrole nad nebom

Bosna i Hercegovina ni 24 godine nakon rata nema kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, a ekonomska šteta zbog toga je nesaglediva. Kontrolu i naplatu usluga, umjesto BiH, vrše Srbija i Hrvatska.

Tek u novembru 2014. BiH je preuzela kontrolu nad dijelom svog vazdušnog prostora, i to do visine od približno 10.000 metara, a kao strateški cilj za potpuno preuzimanje naveden je kraj ove godine.

Stav Predsjedništva

Kako saznaje „Dnevni avaz“, tehničke pripreme za taj veliki korak idu planiranom dinamikom, a jedina opasnost da proces eventualno opet bude ugrožen jesu administrativne procedure koje trebaju biti provedene. Potrebno je, naime, s Hrvatskom i Srbijom izraditi i potpisati dva sporazuma o delegiranju odgovornosti.

Kako “Dnevni avaz” saznaje, Predsjedništvu BiH iz Ministarstva prometa i komunikacija upućena je ta inicijativa. Ali, članovi Predsjedništva na prošloj sjednici nisu se bavili tim pitanjem, a nije poznato ni kada će to učiniti.

– Tehnički je sve spremno i ide prema planu. BiH bi potpunu kontrolu neba, dakle i prostora iznad 10.000 metara visine, trebala preuzeti 5. decembra ove godine. Trenutno se obučava 69 kontrolora. Ako i politika odradi svoj dio posla, mi ćemo preuzeti kontrolu krajem godine. Nadam se da će prevladati domaći interesi, jer mi sada oko 30 miliona KM dajemo susjedima za kontrolu – rekao je zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić.

Sličnog su stava i u Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA).

Završiti zadatak

Vlado Ćućilo, zamjenik direktora BHANSA-e, potvrdio je juče za „Dnevni avaz“ da je BHANSA tehnički i operativno u završim fazama priprema za preuzimanje potpune kontrole na nebu iznad naše države.

– Testiranje sistema sa susjednim centrima u finalnoj je fazi i do sada nisu zabilježeni problemi. Novi kontrolori letenja takođe su u završnoj fazi prilagođavanja na rad u operativnoj sali. Preostaje nam usaglašavanje sa susjednim centrima o preuzimanju tranzicije 5. decembra ove godine. Smatramo da će BHANSA, zajedno s nadležnim ministarstvom, uspjeti da završi i taj zadatak i da ćemo svi dočekati istorijski trenutak preuzimanja kontrole nad nebom – kazao je Ćućilo. 

Ostavite komentar: