Dmitrij Poljanskij kritikovao izvještaj Valentina Incka o stanju u BiH

Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanskij ocijenio je u Njujorku da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko najnoviji izvještaj o stanju u BiH napisao sa predubjeđenjem i da samo površno pominje najveća kršenja ravnopravnosti u toj zemlji.

On smatra da je vrijeme protektorata nad BiH nepovratno prošlo i da je visoki predstavnik u BiH sa svojim vanrednim bonskim ovlaštenjima postao teret za dalji demokratski razvoj zemlje.

Poljanskij je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN, na kojem je razmatran Inckov šestomjesečni izvještaj o stanju u BiH, rekao da nije u skladu sa mandatom visokog predstavnika zanimanje Incka za evropske i transatlantske integracije BiH nauštb njegovih glavnih obaveza, koje se odnose na realizacije plana “pet plus dva”, prenosi TAS.

Prema njegovim riječima, bespotrebno se izdvajaju velika sredstva za aparat visokog predstavnika u BiH.

On je naglasio da je ravnopravnost u BiH, garantovana Dejtonskim sporazumom, u posljednje vrijeme sve češće ugrožavana, a da Incko to uporno ne priznaje i da u izvještaju samo površno i bez kritike pominje najveća kršenja ravnopravnosti.

Kao primjer tog kršenja, Poljanskij je naveo ideju Bošnjaka da ospore pred Ustavnim sudom BiH naziv Republika Srpska, koji je u dejtonskoj terminologiji, kao i nespremnost Bošnjaka na razgovor sa Hrvatima o pitanju izmjena Izbornog zakona BiH.

Poljanskij je sa žaljenjem konstatovao da su članovi Savjeta bezbjednosti dobili Inckov izvještaj samo nekoliko dana prije razmatranja, dodajući da je za upoznavanje o tom dokumentu potrebno više vremena.

Visoki predstavnik Valentin Incko predstavio je danas Savjetu bezbjednosti UN redovni šestomjesečni izvještaj o BiH.

 

Izvor:(SRNA)

 

Ostavite komentar: