Tražio da ga vrate na posao: Direktor dobio otkaz jer je bio u ljubavnoj vezi sa radnicom

12.02.2024. | 13:56

Neobičan slučaj u zagrebačkoj ispostavi firme “Džonson & Džonson” završio je na sudu jer se direktor žalio na otkaz tražeći da ga vrate na posao.

Ove sedmice sudija je presudila u njegovu korist i naložila firmi da ga opet vrati na direktorsku poziciju. Ali, presuda je nepravomoćna.

Otkaz je dobio u januaru prije dvije godine, i to “zbog posebno teških povreda obveza iz radnog odnosa”. Bio je, naime, dodat u Vats Ap i Viber grupe u kojima su zaposlenici firme razmjenjivali informacije te je bio u romantičnoj vezi s koleginicom, što je “potencijalni sukob interesa”.

Direktor se na sudu branio kako nikad nije kreirao niti jednu grupu za komunikaciju, niti je u njima aktivno učestvovao nakon što su ga dodali. Osim toga, kaže, jednu takvu grupu je kreirala i njemu nadređena osoba iz Еvrope te je i njega dodala.

Ali, firma navodi kako je istraga pokazala da su brojni članovi prodajnih i marketinških timova, zajedno i u dogovoru s članovima medicinskog tima, direktno učestvovali u odabiru konkretnih zdravstvenih radnika za prisustvovanje edukacijskim događajima.

Direktor je “bio svjestan ili kopiran u neprikladnoj komunikaciji između kolega, u kojima se navedeno raspravljalo”. Poruke o ovoj temi su mu predočene prilikom istrage.

On je demantovao da je “podržavao ili od ikoga tražio takvo postupanje“, ali je potvrdio da su mnoge poruke bile “neprikladne“.

“Istragom je utvrđeno i da je duže vrijeme bio u bliskom privatnom odnosu sa sebi podređenom radnicom. On je u odnosu na tu radnicu bio u (potencijalnom) ličnom sukobu interesa, što on nikada nije prijavio u skladu s propisanom procedurom te nije proveden postupak utvrđivanja sukoba interesa”, naveli su.

Nesigurna komunikacija

Takođe, jedna od radnica podređenih direktoru bila je u (potencijalnom) ličnom sukobu interesa sa sebi direktno podređenim radnikom, o čemu je on imao saznanja te navedeno takođe nikada nije prijavio.

Prema tome, jasno je da je počinio višestruku grubu povredu radnih obaveza, što je dovelo do gubitka povjerenja u njega.

“Dakle, i više je nego jasno da to opravdava izvanredni otkaz ugovora o radu”, tumače u Džonsonu.

Navode i kako je u više navrata koristio nesigurne i neodobrene komunikacione platforme, uključujući alate za instant poruke i socijalne medije (kao što su Vats Ap ili Viber) za poslovnu komunikaciju, što je izričito zabranjeno.

Direktoru nadređeni menadžer iz Еvrope na sudu je svjedočio kako “nisu postojala pravila koja bi zabranjivala romantične partnerske veze”.

“Radilo se o bliskom odnosu direktora u Hrvatskoj s njemu podređenom osobom, što se ne može shvatiti kao sukob interesa, već je sukob interesa kad neko od familije radi kod dobavljača ili kupca. Tokom svog rada u 26 godina nisam čuo niti doživio da bi neko od zaposlenih dobio otkaz zbog bliskog odnosa. Ja sam, inače, bio obaviješten o bliskom odnosu direktora i njemu podređene zaposlene, ali to za mene nije bilo neuobičajeno i takva obavijest uvijek je bila u usmenoj formi. To je bila gotova priča i nisam više imao ikakvih obaveza to prijavljivati dalje”, naglasio je menadžer.

Sudija je zbog toga ove sedmice odlučila da je otkaz nezakonit te je naložila firmi da ga vrati na posao u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Ali, presuda nije pravosnažna i farmaceutski div će se na nju vjerovatno žaliti.

Oznake: Direktor, Firma, Otkaz