Stečajna upravnica htjela jeftino prodati pokretnu imovinu ubojice

Na Trgovačkom sudu u Zadru 27. januara održano je jedno u nizu ročišta u stečajnom postupku koji se vodio nakon propasti firme Matkol, čiji je vlasnik bio Branko Koloper, koji je danas ubio četvero ljudi.

Firma Matkol je prije tri godine zbog neprekidne blokade završila u stečaju, a potraživanja iznosila su preko četiri miliona kuna.

Na ročištu prije tri dana bila je i danas ubijena Radojka Danek, a na njemu se trebalo odlučiti o uslovima prodaje imovine firme Matkol.

Danek predložila prodaju pokretnina za 40 hiljada kuna, Koloper se nije složio

Danek je predložila da se donese odluka o ponudi od 40 hiljada kuna za pokretnine u prodatoj hali.

Kako stoji u zapisniku, Branko Koloper nije se složio s prijedlogom, odnosno ponudom koju je iznijela stečajna upravnica, smatrajući da je ponuda preniska, da je riječ o pokretninama koje bi mogle postići vrijednost između 500.000,00 i 1.000.000,00 kuna. Zato je predložio da se svaki pojedini predmet procijeni i proda prikupljanjem ponuda bilo zbirno, bilo pojedinačno.

Danek je zatim navela da je riječ o raznovrsnim pokretninama, što iziskuje i procjenitelje iz raznih područja, da je u svrhu procjene svih pokretnina dobila ponudu koja bi koštala oko 20.000,00 kuna, što joj se učinilo visokim troškom postupka, pa procjena pokretnina nije izvršena. Navela je i da je situacija složena jer je hala u kojoj su pokretnine prodata te bi bilo potrebno čim prije prodati i pokretnu imovinu u njoj.

Koloper je zatim, piše u zapisniku, rekao da bi se zbirno mogla prodati računala i uredska oprema koji vrijede 30.000,00 kuna.

Punomoćnica OTP banke, koja je prisustvovala ročištu, složila se s prijedlogom Kolopera te predložila da se isti prihvati i da se procjena izvrši samo u odnosu na pokretnine koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda.

Za prijedlog su glasali svi prisutni te je sud utvrdio da je donesena odluka o unovčenju pokretnina stečajnog dužnika prema prijedlogu punomoćnice stečajne banke.

Koloper je zatim još naveo da prema njegovom mišljenju Ministarstvo finansija, koje ima razlučno pravo na 5 nekretnina koje bi se trebale prodavati, ima neznatnu tražbinu prema stečajnom dužniku s obzirom na to da se namirivalo prodajom 10 vozila koja su sva unovčena. Zato je predložio da se prije donošenja zaključka o prodaji utvrdi je li Republika Hrvatska podmirena, nakon čega će se i odlučiti o načinu unovčenja.

Da li se još nešto događalo na ročištu te je li bio spominjan i danas takođe ubijeni Tedi Slamić, nije poznato, piše Index.hr.

 

 

Ostavite komentar: