Seksualno zlostavljao osmogodišnju pastorku: Pedofilu smanjena kazna jer bio u ratu

Visoki krivični sud u Dubrovniku preinačio je presudu Županijskog suda iz aprila ove godine prema kojoj je muškarac sa incijalima G.N. (48) osuđen na 14 godina zatvora jer je seksualno zlostavljao svoju osmogodišnju pastorku.

Visoki krivični sud usvojio je žalbu okrivljenog, a tročlano vijeće koje su činile tri sutkinje ocijenilo je da je odbrana bila u pravu, da mu je izrečena prestroga kazna i kao olakšavajuću okolnost uzeto i učešće u takozvanom “Domovinskom ratu”, piše Slobodna Dalmacija.

Presudom dubrovačkog suda ovaj 48-godišnji muškarac je bio osuđen jer je od sredine 2019. do sredine 2020. godine u spavaćoj sobi porodične kuće učestalo zlostavljao maloljetnu kćerku svoje supruge pa je tako počinio krivično djelo seksualnog odnosa sa djetetom i zloupotrebe odnosa zavisnosti djeteta o njemu kao hranitelju.

Tročlano sudsko vijeće Visokog krivičnog suda sastavljeno od tri sutkinje ocijenilo je da je odbrana bila u pravu tvrdeći da je izrečena kazna prestroga u odnosu na olakšavajuće okolnosti.

“Generalnu i specijalnu prevenciju je moguće postići i blažom kaznom i to onom od 11 godina zatvora. Naime, u obzir treba uzeti zaprećenu kaznu za krivično dijelo za koje se tereti optuženi, a to je kazna zatvora tri do 15 godina, kao i da je u pravu optuženi kada tvrdi da je prvostepeni sud prilikom odmeravanja kazne precijenio značaj otežavajućih a podcijenio značaj olakšavajućih okolnosti i propustio optuženiku cijeniti kao olakšavajuću okolnost činjenicu da je učestvovao u Domovinskom ratu”, stoji, u pravosnažnoj presudi Visokog krivičnog suda.

Vijeće Visokog krivičnog suda je utvrdilo da je dubrovački sud ispravno vrednovao otežavajuće okolnosti kada navode da je počinio krivično djelo u dužem vremenskom periodu, što upućuje na njegovu upornost i odlučnost u protivpravnom postupanju.

“Činjenica da je djetetu nanosio bol i to kako fizičku tako i psihičku čime je narušio tjelesni i emocionalni razvoj djeteta, a krivično djelo počinjeno je prema pastorci i to od osobe sa kojom dijete živi u zajedničkom domaćinstvu, su okolnosti koje predstavljaju samo obilježje djela pa je u pravu osoba koja se žalila kada navodi da ih je sud dvostruko vrednovao, kako kroz kaznu, tako i kroz ocjenu otežavajućih okolnosti. Zbog iznesenog, ovaj sud kao sud drugog stepena nalazi opravdanim optuženika osuditi na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest godina”, zaključilo je pravosnažno sudsko vijeće Visokog krivičnog suda, prenosi Slobodna Dalmacija

Ostavite komentar: