Pomjerena starosna granica: Od prvog januara važe novi uslovi za odlazak u penziju

11.12.2023. | 11:09

Od 1. januara 2024. godine u Srbiji će važiti novi uslovi za odlazak u penziju.

Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomjera se za dva mjeseca, tako da je uslov za žene u 2024. godini 63 godine i osam mjeseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, saopštio je PIO fond.

Zakon propisuje pomjeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, navodi se u saopštenju.

“Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju i ukoliko imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života”, ističe se.

Za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju od naredne godine završava se prelazni period, odnosno pomjeranje uslova za žene, pa će od 1. januara 2024. godine za oba pola za ostvarivanje ovog prava biti potrebno 40 godina staža i 60 godina života.

“U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mjesec prije navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto”, zaključuje se u saopštenju.