Beograd kreće u međunarodnu ofanzivu u razotkrivanju zločina OVK

Veterani iz zločinačke OVK ne bi trebalo da se zanose time da će uspjeti da spriječe da se sazna istina o njihovim zločinima, jer ćemo vrlo brzo i efikasno krenuti u kampanju namijenjenu i našoj ali međunarodnoj javnosti gdje će se saznati kakvi su brutalni zločini počinjeni od strane OVK.

Ovo za Sputnik kaže Milovan Drecun predsjednik Radne grupe skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvjetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica. On ujedno pobija tvrdnje koje je iznio Sekretar Organizacije ratnih veterana takozvane OVK Faton Kljinaku da dosijei koje je neko anonimno donio na njihova vrata sadrže „komunikaciju“ između Specijalnog tužilaštva za zločine OVK i Tužilaštva iz Beograda sa saslušanja koja su vođena u vremenu tokom i poslije sukoba, a koje je Srbiji vodila vršeći na optužene pritisak i preteći im smrću.

Notorna neistina zločinaca iz OVK

„Prvo, predstavnici tog udruženja lažu kada govore o načinu ispitivanju svjedoka. Naši organi samo mogu da prže usluge posredovanja u ostvarivanju kontakta sa našim državljanima sa kojima Specijalizovano Tužilaštvo želi da razgovara,“ kaže Drecun.

Prijetnje smrću i ostale gluposti su notorna neistina, a izjave uzimaju ljudi iz Specijalizovanog tužilaštva i toje prva laž koja je izašla iz ovog udruženja.

„Da podsjetim da je Specijalizovano tužilaštvo formirano na osnovu zakona koji je usvojen u prištinskom parlamentu. Drugo, mi ne skrivamo da posjedujemo izuzetno značajnu bazu podataka i dokumenta i da raspolažemo imenima potencijalnih svjedoka za zločine koje je počinila zločinačka OVK“, dodaje Drecun.

Svi nadležni organi Republike Srbije su vrlo pedantno prikupljali sve podatke o zločinima koji su počinjeni tokom i poslije sukoba, i naravno da smo ih stavili-na raspolaganje Specijalizovanom tužilaštvu jer je naš cilj da se utvrdi istina, i da se počinioci zločina kazne.

Pokušaj da se naši dokazi diskredituju

„Međutim, ovdje sada imamo potuno drugu situaciju gdje teroristi iz zločinačke OVK pokušavaju da sakriju istinu i da kompromituju dokaze kojima raspolaže Srbija. Mi nikada nismo skrivali saradnju sa Specijalizovanim tužilaštvom iz prostog razloga jer je njima potrebno da im svi koji raspolažu određenim informacijama, te informacije dostave. Kamo sreće da su to uradili i iz OVK udruženja,“ napominje sagovornik Sputnika.

Republika Albanija, na primjer, mnogo zna i o zločinima nad Srbima ali i nad Albancima koje je počinila teroristička OVK.

„Naša Radne grupe je stavila na raspolaganje podatke koji su zanimali Specijalizovano tužilaštvo, i oni bi ako dođe do sudskih procesa trebalo da bud verifikovani, odnosno, potvrđeni i da se prihvate kao dokazi na sudu. Dakle, nemamo ništa krivotvoreno već snažnu dokumentaciju. To nas zapravo brine, jer Albanci očito žele da kompromituju našu dokumentaciju kao i sam Sud i Tužilaštvo“, objašnjava Drecun.

Očekujemo i razjašnjenje od tužilaštva

Očekuje se razjašnjenje od Specijalnog tužilaštva i nije baš jasno zašto ćute na sve ovo, jer moraju reći šta je istina u svemu ovome i kako je ta dokumentacija dospjela do ovog udruženja.

„Kako je mogla tolika količina dokumenta da bude iznijeta iz Specijalizovanog tužilaštva. Ta pitanja će morati da nam razjasne i cijelu situaciju da bismo vidjeli kako će se to na budućnost procesa u utvrđivanje odgovornih za zločine koje je počinila OVK,“ napominje Drecun.

Nema ničeg spornog u dokumentima u kojima se vidi da Specijalizovano tužilaštvo traži saradnju sa Srbijom. Ali, samim tim što iz Udruženja OVK naglašavaju tu saradnju, žele da kažu da su to već „namještene“ stvari i da će Srbija dati lažnu dokumentaciju. Po njima, ispada da pravo na davanje podataka i „istine“ ima samo njihova organizacija i da samo to treba da se plasira u Tužilaštvu.

„Ne može tako. Mi ćemo svu dokumentaciju kojom raspolažemo staviti na uvid a ja ću preko Radne grupe staviti mnogo toga na uvid i kompletnoj međunarodnoj javnosti, jer ćemo krenuti u međunarodnu kampanju da bismo pokazali razmjere zločinačkog djelovanja terorističke OVK“, najavljuje Drecun.

 

 

Ostavite komentar: