VSTS pred potpunim kolapsom

25.08.2021. | 22:46

Visoki sudski i tužilački savjet BiH (VSTS) nalazi se pred potpunim kolapsom, a najveću odgovornost za to snose predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija i potpredsjednice Sanela Gorušanović Butigan i Biljana Simeunović.

U prijavi protiv njih troje koja je podnesena Kancelariji disciplinskog tužioca VSTS-a, između ostalog, navodi se da su prekršili Zakon o VSTS-u i pravilnik, čime su narušili ugled i nanijeli veliku štetu pravosuđu. U prijavi se precizira da je Lagumdžija, iako svjestan da u disciplinskom postupku koji se vodi protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordane Tadić postoji zahtjev za izuzeće Gorušanović Butigan i za vlastito izuzeće, sazvao i organizovao telefonsku sjednicu VSTS-a.

– Za tu sjednicu izdao je nalog da se uključi, pozove i glasa Gorušanović Butigan iako ona nije mogla niti smjela učestvovati ni u kakvom odlučivanju o njegovom izuzeću. Svjesno ignorišući zakonske i poslovničke odredbe, Lagumdžija je, s ciljem obezbjeđivanja kvoruma za sjednicu, svjesno i namjerno u sjednicu uključio Gorušanović Butigan iako je protiv nje postojao individualno preciziran i direktan zahtjev za izuzeće od odlučivanja o izuzeću Lagumdžije – navodi se u disciplinskoj prijavi.

Prijava protiv Gorušanović Butigan, navodi se dalje, podnesena je zbog toga što je, iako svjesna da protiv nje postoji zahtjev za izuzeće, prihvatila da postupa i odlučuje po zahtjevu za izuzeće u disciplinskom predmetu protiv Tadićeve, umjesto da obustavi sve dalje radnje u postupku dok se ne donese odluka o zahtjevu za njeno izuzeće.

Na sve ove propuste koji vode ka kolapsu VSTS-a prošle sedmice je ukazao bivši predsjednik ove institucije Milan Tegeltija, kao i sarajevski advokat Vlado Adamović, branilac glavnog tužioca BiH Gordane Tadić koja je odlukom VSTS-a razriješena te dužnosti i premještena na mjesto tužioca Tužilaštva BiH.

Njih dvojica su za “Glas Srpske” objasnila da VSTS nije imao kvorum za odlučivanje o izuzeću od 11 članova zato što ukupno pet članova VSTS-a nije moglo da učestvuje u glasanju. Pored njih dvojice, takav stav je iznio i sarajevski advokat Ifet Feraget.

– Tužilac čije izuzeće se traži ne može učestvovati u donošenju odluke kolegijuma o izuzeću glavnog tužioca pa se isti princip mora primijeniti i na članove disciplinskih komisija u skladu sa članom 9. stav 1. Poslovnika VSTS-a – precizirao je Feraget.

Poslije svih tih tvrdnji o nezakonitostima, predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija dodatno je dolio ulje na vatru jer je u ponedjeljak Mahmuta Švraku isključio iz rada u Drugostepenoj disciplinskoj komisiji protiv Gordane Tadić zbog, kako je naveo, skorog isteka mandata na mjestu člana VSTS-a. Lagumdžija je rekao da bi, u slučaju da disciplinski postupak ne bude završen prije isteka mandata Švraki, sve moralo biti izvedeno ponovo.

– Novi član Drugostepene disciplinske komisije u kojoj moraju da budu dva tužioca nije imenovan. Prihvaćen je zahtjev potpredsjednika VSTS-a Biljane Simeunović za izuzeće, Berina Alihodžić bila je član Prvostepene disciplinske komisije, pa ne može biti u Drugostepenoj. Tužilac Željka Radović izjasnila se da ne želi učestvovati u radu VSTS-a u vezi sa ovim disciplinskim postupkom. Imajući sve u vidu, jedino moguće rješenje je sačekati popunu članova VSTS-a koji dolaze iz reda tužilaca, što će se desiti u septembru – objašnjeno je iz VSTS-a.

EU prati stanje

Iz Delegacije Evropske komisije u BiH u odgovoru na pitanja “Glasa Srpske” naveli su da ne mogu komentarisati krivične ili disciplinske predmete u toku, ali da prate rad VSTS-a i njegovih disciplinskih tijela.

– Disciplinske pritužbe moraju biti profesionalno, blagovremeno i temeljito ispitane, a disciplinski postupak mora biti sproveden na pošten i nepristrasan način u svim fazama, uključujući i žalbe. VSTS ima ključnu ulogu u obezbjeđivanju da se svi nosioci pravosudnih funkcija u BiH pridržavaju najviših etičkih standarda – naveli su iz EU izbjegavajući precizan odgovor na pitanje u vezi sa spornim kvorumom u VSTS-u prilikom odlučivanja u predmetu protiv Gordane Tadić.