VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

16.04.2021. | 09:00

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 14. i 15. aprila 2021. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

• Aladin Bajrić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Bihaću;
• Munevera Ezić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Bosanskoj Krupi;
• Haris Beganović, na poziciju sudije Općinskog suda u Velikoj Kladuši;
• Nedim Kurbegović, na poziciju sudije Općinskog suda u Mostaru;
• Fatima Hajdarević, na poziciju sudije Općinskog suda u Zenici;
• Amela Hadžić-Terzić, na poziciju sudije Općinskog suda u Cazinu;
• David Derajić, na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću;
• Milijan Vasić, na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću;
• Aleksandra Manojlović Trkulja, na poziciju sudije Općinskog suda u Srebreniku;
• Aida Šain, na poziciju sudije Općinskog suda u Konjicu;
• Damir Dautović, na poziciju sudije Općinskog suda u Banovićima;
• Nermin Keranović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Dragoslav Gluhović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Alma Džinović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Marko Močević, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Iva Kurilić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Darko Martinčević, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Sulejman Selimović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona;
• Asima Huskić Kurjaković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona;
• Danko Rimac, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10;
• Kristijana Ivanković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10;
• Miroslav Đulabić, na poziciju dodatnog sudije Općinskog suda u Lukavcu.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

• Bisera Kovačević, na poziciju sudije Višeg privrednog suda u Banjoj Luci;
• Miodraga Jovanović, na poziciju sudije Osnovnog suda u Sokocu;
• Borislav Čekić, na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci;
• Miroslav Kotur, na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.

Na nivou Brčko distrikta BiH, imenovan je:

• Vuk Lučić, na poziciju dodatnog sudije Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. maja 2021.godine.