Vlada utvrdila, još skupština da potvrdi: Doživotna kazna zatvora u Srpskoj

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su propisane nove kazne, kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike krivičnih djela, kao i kazna oduzimanja vozačke dozvole.

Osnovne razlike Prijedloga u odnosu na Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika rezultat su opravdanih i prihvaćenih primjedaba i sugestija koje su iznesene na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, tokom javne rasprave, te koje su dostavljene u pisanoj formi Ministarstvu pravde, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

“Povećani su rokovi zastarjelosti krivičnog gonjenja, te rokovi zastarjelosti izvršenja kazne. Takođe, povećane su minimalne kazne zatvora kod krivičnih djela trgovina djecom, zloupotreba povjerenja i terorizma”, navodi se u saopštenju.

Zakon je usklađen sa GREKO preporukama za krivična djela korupcije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o slobodnim zonama Republike Srpske, kojim se uređuju uslovi za osnivanje i rad slobodnih zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnim zonama i uslovi za njihovo obavljanje, prestanak rada slobodnih zona, kao i druga pitanja od značaja za rad slobodnih zona u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje ovog zakona inicirani su potrebom za unapređenje poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti kao osnove za privlačenje investicija, bolju iskorišćenost industrijskih potencijala, kao i uvođenje novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, odnose se na to da su precizirana lica koja mogu biti osnivači slobodne zone, s akcentom da to mogu biti jedno ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih lica.

Vlada je na sjednici utvrdila i Prijedlog zakona o protivgradnoj zaštiti, kojim se uređuju organizacija ovog sistema, nosilac poslova protivgradne zaštite, te njegova prava, obaveze i odgovornosti, način finansiranja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za sistem protivgradne zaštite.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi unapređenja sistema protivgradne zaštite, kao i u potrebi inoviranja pojedinih njegovih odredaba radi lakše primjene u praksi, s ciljem obezbjeđivanja jedinstvenog sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj, ističe se u saopštenju.

Ostavite komentar: