Vlada Srpske o visokom obrazovanju: Moguća praksa i kod privatnog poslodavca

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u kojem je novina da se propisuje mogućnost da se praktični rad i stručna praksa odvija i kod privatnog poslodavca, što je jedan od koraka ka uvođenju dualnog obrazovanja.

Osim toga, predloženo je da se nastavniku i saradniku koji ima dijete sa psihofizičkim smetnjama u razvoju da mogućnost da produži izborni period u zvanja na lični zahtjev, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je pratilo njegovu primjenu i zaključeno je da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona preciznije definišu, odnosno da se pojedine situacije zakonski urede.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske zbog potrebe preciznijeg formulisanja pojedinih odredaba koje se odnose na modele recenzije studijskih programa i postupak akreditacije studijskih programa.

Predloženim modelima bi se racionalizovali postupci akreditacije, budući da je važećim zakonom predviđeno da se postupci vanjskog vrednovanja za javne visokoškolske ustanove finansiraju iz republičkog budžeta.

Pored toga, različiti modeli akreditacije omogućavaju kvalitetniji i svrsishodniji postupak, jer uključuju angažovanje stručnjaka iz užih naučnih oblasti.

Ostavite komentar: