Vlada RS uvodi brojne novine za nezaposlene u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Predviđenim izmjenama ovih zakona stvoriće se uslovi za razdvajanje sticanja statusa nezaposlenog lica od prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike.

Ovo je ključna izmjenaa omogućiće da Zavod za zapošljavanje Republike Srpske konačno dobije precizne podatke o ponudi radne snage na tržištu rada Republike Srpske. Prema predloženim rješenjima, Zavod za zapošljavanje će se moći isključivo posvetiti radu sa nezaposlenim licima koja uistinu aktivno traže zaposlenje, a ne onima koji se, radi ostvarivanja drugih prava (prije svih zdravstvene zaštite), nalaze na evidencijama nezaposlenih i ne traže posao.

Druga važna izmjena odnosi se na poboljšanje materijalnog položaja nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva, prestane radni odnos. Naime, kroz predložena rješenja produženo je trajanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i njena visina.

Maksimalna dužina trajanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa najdužim stažom je sa 12 produžena na 24 mjeseca. Povećana je i visina novčane naknade koja, prema predloženom rješenju, iznosi: za lica koja su radila do 15 godina 45% prosječne plate koju su ostvarivali prije prestanka radnog odnosa (ranije 40%), odnosno, 50% (ranije 45%) plate za lica sa 15 i više godina staža.

Predložena je izmjena formule za izračunavanje najniže “garantovane” novčane naknade koja je trenutno 30% prosječne plate za prethodnu godinu (što nominalno iznosi oko 256 KM) na 80% najniže plate u Republici za tekuću godinu (što nominalno iznosi oko 360 KM), odnosno, povećanje za više od 100 KM na mjesečnom nivou.​

 

(BL PORTAL)Ostavite komentar: