Vlada RS utvrdila izmjene zakona o visokom obrazovanju

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na 8. sjednici koja je održana u banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku.

Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopune Zakona o visokom obrazovanju je usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o republičkoj upravi.

Naime, novim Zakonom o republičkoj upravi poslovi visokog obrazovanja, koji su do sada bili u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture, preneseni su u nadležnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Takođe, razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju jeste produženje roka za završetak diplomskog i postdiplomskog studija studentima upisanim po Zakonu o univerzitetu za dvije akademske godine, kao i produženje roka za započinjanje sticanja naučnog stepena doktora nauka i samog sticanja tog naučnog stepena.

 Ostavite komentar: