Vlada RS uputila Sudu BiH tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza

Vlada Republike Srpske uputila je danas Sudu BiH tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza, u vrijednosti od 34.571.047,78 KM .

Tužba je podnesena radi naknade štete od 34.571.047,78 KM i odnosi se na period od jula 2017. godine do decembra 2018. godine.

Republika Srpska podnosi tužbu protiv Fedracije BiH radi naknade štete zbog neodobravanja nespornih Prijedloga odluka o Izračunu koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza u periodu od jula 2017. godine do decembra 2018. godine i Prijedloga obračuna drugog privremnog poravnanja između entiteta za 2017. godinu i Prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu.

Institucije Republike Srpske dale su saglasnost na tužbu koju je pripremilo Pravobranilaštvo Republike Srpske.

Zbog neusvajanja novih koeficijenata za raspodjelu sredstava novac koji pripada Republici Srpskoj sliva se na račun FBiH.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske bila je spremna i otvorena za saradnju ali zbog opstrukcija od strane Ministarstva finansija Federacije BiH i izostajanja rješenja, Vlada Republike Srpske, s ciljem zaštite budžeta i prava građana Republike Srpske, nadokandu štete zatražila je sudskim putem.

 

Izvor:(Vlada RS)Ostavite komentar: