Vlada RS obezbijedila: Dodatnih 7,6 miliona KM za zapošljavanje boračkih kategorija

Vlada Republike Srpske obezbijedila je dodatnih 7.640.000 KM za zapošljavanje u ovoj godini, a sredstva su predviđena za realizaciju programa “Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske – projekat `Zajedno do posla`”.

Izmjenom Akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu biće obezbijeđeno zapošljavanje za još 764 lica koja su ispunila uslove javnog poziva po navedenom programu, tako da će biti omogućeno zapošljavanje ukupno 6.553 lica, u odnosu na ranije planirano zapošljavanje 5.789 osoba.

Obezbjeđivanjem dodatnih sredstava ukupna sredstva za zapošljavanje iznose 35.780.000 KM, u odnosu na ranije obezbijeđenih 28.140.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada Srpske danas je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru kojim je navedena potreba usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, zatim uvođenje i definisanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, te preciznije propisivanje pojedinih odredaba za čim se potreba ukazala kroz praktičnu primjenu zakona.

Predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, detaljnije se reguliše stručni ispit koji polažu lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke, te se preciznije reguliše rad geodetskih organizacija i pooštravaju uslovi za dobijanje licence za izvođenje geodetskih radova.

Vlada RS: Predloženo povećanje plate za 100 KM u više sektora

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Srpske, te Prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, oba po hitnom postupku, kojima se platni koeficijenti uvećavaju u određenom procentu, i to tako da svi zaposleni ostvare uvećanje plate od 100 KM.

Razlog za donošenje ovih zakona je uvećanje platnih koeficijenata za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva i javnim službama Republike Srpske s ciljem poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Ovi zakoni predstavljaju jednu od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, kao i poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva.

Izmjene sadržane u zakonima u odnosu na Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva i Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Srpske odnose se na više od 50 odsto odredaba Zakona. Zato je predloženo donošenje novih zakona umjesto zakona o izmjenama i dopunama, s tim da su ostale odredbe zakona koji su na snazi identične odredbama predloženih zakona.

Vlada je po hitnom postupku utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Srpskoj, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske.

Razlog za donošenje ovih zakona je uvećanje platnih koeficijenata za zaposlene u navedenim oblastima s ciljem poboljšanja materijalog položaja zaposlenih, a platni koeficijenti se uvećavaju u određenom procentu na način da svi zaposleni ostvare uvećanje plate od 100 KM.

Izmjene ovih zakona predstavljaju jednu od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, kao i poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u ovim oblastima.

Na današnjoj sjednici Vlada je po hitnom postupku utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Srpske kojim se platni koeficijenti uvećavaju u određenom procentu, i to tako da svi zaposleni ostvare uvećanje plate od 100 KM.

Razlog za donošenje ovog zakona je uvećanje platnih koeficijenata za zaposlene u institucijama pravosuđa, osim plata nosilaca pravosudnih funkcija, sudija i tužilaca, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih.

Ostavite komentar: