Vanredna telefonska sjednica Savjeta ministara: Usvojena Strategija u oblasti migracija i azila

Savjet ministara usvojio je Strategiju u oblasti migracija i azila za period 2021–2025. godine, u skladu sa preporukama Evropske komisija za dobijanje statusa kandidata za BiH na sjednici Savjeta EU u decembru.
Strategijom, koju je predložilo Ministarstvo bezbjednosti, želi se osigurati razvoj kvalitetnog sistema migracija i azila u BiH u skladu sa standardima EU, te omogućiti aktivno učešće u ovim oblastima na regionalnom nivou, saopšteno je iz Savjeta ministara nakon današnje vanredne telefonske sjednice.Ovom strategijom je definisano sedam strateških ciljeva, među kojima su unapređenje sistema sveobuhvatnog upravljanja politikama migracija i azila, povećanje efikasnosti kontrole državne granice, efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama na teritoriji BiH, unapređenje sistema azila, efikasnija borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, podrška zakonitim migracijama i integracija stranaca koji zakonito borave u BiH, te jačanje mehanizama koordinacije u upravljanju migracijama i azilom.Na sjednici je usvojena informacija Ministarstva komunikacija i transporta o postupku javne nabavke “Iznajmljivanje Majkrosoft licenci za potrebe institucija BiH”.

– Sredstva koja nedostaju za realizaciju Okvirnog sporazuma o iznajmljivanju Majkrosoft licenci za potrebe institucija BiH za period 2022–2025. godine biće obezbijeđena iz tekuće rezerve budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH – navodi se u saopštenju.

Savjet ministara izjasniće se u drugom krugu glasanja o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti i raspisivanju javnog konkursa za popunu novih radnih mjesta za pružanje administrativno-tehničke podrške kontakt-tački za saradnju sa Evropolom, zbog toga što danas nije bilo konsenzusa u vezi sa novim zapošljavanjem, te ova tačka dnevnog reda nije usvojena.

Ostavite komentar: