Usvojene izmjene Zakona: Prag za sistem PDV-a podignut na 100.000 KM

23.11.2023. | 12:54

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene Zakona o PDV-u, kojim se prag za ulazak poreskih obveznika u sistem PDV-a povećava sa 50.000 na 100.000 KM, zbog inflatornih kretanja i povećanja cijena robe i usluga.

Za usvajanje je glasalo 15 delegata, niko nije bio protiv i nije bilo uzdržanih. Konstatovana je i opšta entitetska većina, tako da su Izmjene usvojene.

Donošenje izmjena Zakona o PDV-u, kojim će 6.284 obveznika imati olakšice, ne bi mogli biti usvojeno da nije bilo podrške SNSD-a.

Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojila je juče Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV).

Biće smanjeni javni prihodi

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH,  juče je rekao da, ukoliko u Domu naroda budu usvojene izmjene navedenog Zakona, javni prihodi će biti smanjeni za 25 miliona KM.

“Inicijativu za izmjenu zakona može da podnese svako. Kako sam već rekao, za nas je najbitnije kada inicijativu podnesu oni na koji se to odnosi, ali zakone usvaja onaj koji ima kapacitet, a u ovom konkretnom slučaju, kada govorimo o nivou BiH, nijedan zakon ne može da se usvoji bez SNSD-a. Donijeti zakon ne podrazumijeva samo izglasati zakon i on počinje da živi“, izjavio je Amidžić.

Osam dana da Zakon stupi na snagu

On je rekao da će trebati osam dana da zakon stupi na snagu.

„Nakon tih osam dana, mi smo uložili maksimalan napor, da sve ostale procedure, u smislu usvajanja podzakonskih akata, pravilnika i svega ostaloga koje treba da provede UIO se provedu u što kraćem roku. Naša su očekivanja da od dana stupanja na snagu tog zakona, da će biti neophodno još nekih 30 dana da oni pojedinci koji imaju mogućnost da se po ovom zakonu preregistruju i stvarno to i učine“, rekao je Amidžić.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost usvojen je 22. avgusta ove godine u Predstavničkom domu BiH. Međutim, nisu se stekli uslovi da bude usvojen 4. oktobra jer su vršene određene pripreme.

Oznake: Zakon