Ustavni sud BiH skladište Filipovići uknjižio na BiH

Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju protiv odluka Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda u Trebinju u vezi sa knjiženjem vojne imovine – skladište Filipovići u Foči.

Odlukom Ustavnog suda BiH broj AP 2004/18 od 20. maja ove godine usvojena je apelacija koju je Pravobranilaštvo BiH uložilo protiv odluka Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda u Trebinju u vezi sa knjiženjem vojne imovine – skladište Filipovići u Foči.

Ustavni sud je zaključio da je prekršeno pravo na pravično suđenje kada je redovni sud arbitrarno tumačio relevantne odredbe zakona i pravilnika i kada je zaključio da apelant nije ispunio zakonski osnov za upis promjene prava u katastarskom operatu.

Takođe, prekršeno je pravo apelanta na ravnopravnost stranaka pred sudom kada apelant nije imao jednak procesno pravni tretman sa umješačem u postupku, budući da kao suprotna strana nije bila obaviještena o njegovom učešću i dostavljenim odgovorom na tužbu, prenosi televizija “N1”.

Presudom je ukinuta Presuda Okružnog suda u Trebinju od 24. januara 2018. godine, te je predmet vraćen Okružnom sudu u Trebinju koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu sa Ustavom BiH.

 

 

 

Ostavite komentar: