Ustavni sud BiH ponovo osporio Dan Republike Srpske

Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je Zakon o Danu RS, odnosno 9. januar kao Dan Republike Srpske, povtrđeno je za N1 iz Ustavnog suda BiH.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti Dana Republike Srpske podnijelo je u januaru prošle godine devet delegata Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda RS, prenosi N1.

Ovo praktično znači kako 9. januar ne može biti obilježen kao Dan Republike Srpske.

– Ustavni sud je donio odluku kada je riječ o ocjeni ustavnosti. Radi se o datumu 9. januaru, i usvojio je njihov zahtjev i proglasio neustavnom odredbu o devetom januaru kao Danu RS i poništio tu odredbu. I narednog dana ta će odredba prestati da važi – kazao je za N1 predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević.

Kako je objavljeno na sajtu Ustavnog suda BiH, usvojen je zahtjev devet delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2 stav 1 Zakona o Danu Republike Srpske koji glasi: „Na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao Dan Republike“.

Prema odluci suda, taj član nije u skladu sa članom I/2 Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1 Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te članom VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine.

– Osporena odredba je ukinuta i određeno je da prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“. Ustavni sud se u odluci pozvao na relevantne stavove iz svojih odluka o dopustivosti i meritumu br. U 3/13 i U 10/16. Pri tome je Ustavni sud naglasio da se ni predmetnom odlukom, kao ni Odlukom broj U 3/13 ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dan Republike Srpske.

Takođe, ni tom odlukom, a ni Odlukom broj U 10/16 ne dovodi se u pitanje, ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg datuma će se proslavljati Dan Republike Srpske – saopštio je Ustavni sud BiH.

Takođe, Ustavni sud se proglasio nenadležnim za tri zahtjeva koja se odnose na Uputstvo CIK o načinu provođenja posrednih izbora. Zahtjevi se odnose na popunu Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na odluku CIK da se koristi popis iz 2013.

 

Izvor.(SrpskaInfo)

 

Ostavite komentar: