Unapređenje nastavnog procesa

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske mr Natalija Trivić razgovarala je sa šefom Kancelarije misije OEBS-a u Banjaluci Dmitrijem Jordanidijem o saradnji u oblasti obrazovanja u narednom periodu.

Trivićeva je istakla da je jedan od prioriteta Ministarstva prosvjete i kulture unapređenje nastavnog plana i programa u osnovnom obrazovanju.

„Zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom radimo analizu nastavnog plana i programa. Provodimo anketu u svim osnovnim školama i svi nastavnici imaju priliku da iznesu svoje mišljenje o nastavnom planu i programu, kao i prijedloge i sugestije. Ova analiza trebalo bi da pokaže presjek stanja i da ukaže šta je dobro a šta treba mijenjati“, pojasnila je ministar Natalija Trivić.

Prema njenim riječima, nakon analize biće definisani dalji koraci i kad je riječ o udžbenicima a razmatra se i mogućnost uvođenja digitalnih udžbenika.

Trvićeva je ukazala i na važnost obuke za nastavni kadar jer su nastavnici ključni za kvalitet nastavnog procesa.

Predstavnici OEBS-a upoznali su ministra Nataliju Trivić sa aktivnostima u oblasti obrazovanja, posebno sa aktuelnim projektom koji okuplja eksperte iz regiona sa zadatkom da daju okvir i smjernice za provođenje kurikularne reforme u BiH.

Sagovornici su se složili da je veoma važno da akcenat u nastavnom procesu ne bude na sadržaju, nego na ishodima učenja. ​

 

Izvor:(Vlada RS)

Ostavite komentar: