UN preporučio BiH povećanje broja graničnih policajaca

Komitet za radnike migrante Ujedinjenih nacija objavio je svoja zapažanja o tri zemlje, među kojima je i Bosna i Hercegovina, do kojih je došao na posljednjem zasjedanju od 2. do 11. septembra ove godine.

Komitet UN-a je preporučio BiH da poveća broj uposlenika u Graničnoj policiji kako bi se zagarantovala prava svih migranata.

“Izražavajući zabrinutost zbog nedovoljnih kapaciteta za kontrolu državne granice, uključujući nedostatak infrastrukture na graničnim prelazima, kao i životne uslove u neformalnom kampu Vučjak u blizini Bihaća, Komitet takođe preporučuje da BiH u tom pogledu poveća svoje kapacitete, kako bi osigurala poštivanje ljudskih prava svih migranata, bez obzira na njihov status.“

Nalaz, koji je zvanično nazvan zaključno zapažanje, sadrži pozitivne aspekte ponašanja određene države u vezi s provođenjem konvencije, kao i glavna pitanja koja su zabrinjavajuća i preporuke.

“Iako pozdravlja napore BiH u promociji i zaštiti prava bosanskih radnika migranata u inostranstvu i u državi, Komitet preporučuje da BiH osigura da sva prava sadržana u konvenciji budu zagarantovana u svim dijelovima države i unutar njene nadležnosti, bez ikakvih ograničenja ili izuzetaka. Potpuna sprovođenje konvencije na zakonodavnom, administrativnom i praktičnom nivou još uvijek je ometena zbog složenosti ustavne strukture države i teškoća državne vlade da provede pravne reforme u nekim dijelovima zemlje“, prenosi BHRT.

Uz BiH riječ je o Argentini i Kolumbiji, a sve tri zemlje su među 55 država potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica. Kao takve od njih se traži da redovno podnose izvještaj Komitetu u kojem se nalazi 14 nezavisnih međunarodnih stručnjaka iz oblasti zaštite ljudskih prava.Ostavite komentar: