Ujić o zabranama ulaska u BiH: OBA jedina nadležna da kaže da li je neko prijetnja

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić rekao je Srni da, u skladu sa Zakonom o strancima, bezbjednosnu provjeru stranca radi utvrđivanja razloga bezbjednosti BiH sprovodi Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) BiH.

“Jedino je OBA nadležna da kaže da li je neko prijetnja ili nije za BiH i nije dužna da nam obrazloži zašto je neko prijetnja ili nije”, istakao je Ujić.

Ujić je pojasnio da nakon što OBA dostavi informacije da neko lice predstavlja prijetnju javnom poretku ili bezbjednosti BiH, Služba za poslove sa strancima unosi podatke u registar određenih stranaca (ROS evidencija) koja je dostupna i Graničnoj policiji BiH.

On je istakao da i Služba za poslove sa strancima i Granična policija BiH mora postupati po tim aktima.

Ujić je rekao da je instrukcijom o registru određenih stranaca, koja je podzakonski akt donesen na osnovu Pravilnika o centralnoj bazi podataka o strancima, propisano da podatke u Centralnu bazu podataka o strancima unosi Služba za poslove sa strancima.

“Služba za poslove sa strancima nema nadležnost da vrši intervencije na informaciji koja je unesena u bazu podataka, odnosno njenog mijenjanja ili ukidanja”, naglasio je Ujić.

On navodi da je propisano da se brisanje iz službene evidencije može izvršiti samo na osnovu pisanog akta OBA koji sadrži ocjenu da prisustvo stranca na teritoriji BiH više ne predstavlja prijetnju javnom poretku ili bezbjednosti BiH.

Advokatu Goranu Petronijeviću juče na prelazu Karakaj nije dozovoljen ulazak u BiH, jer, kako je navedeno u rješenju, “predstavlja prijetnju bezbjednosti, javnom poretku, javnom redu i miru i javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH”.

Petronijević je, u prvom reagovanju na ovu mjeru, juče izjavio Srni da mu je, zabranom ulaska u BiH na graničnom prelazu Karakaj, stavljena “žuta traka”.

Prije dva dana sa prelaza Rača vraćen je bivši komandant Žandarmerije Srbije general Bratislav Dikić “zbog evidencije u registru o strancima, koji popunjava i vodi Služba za poslove sa strancima”.

Granična policija BiH je 12. marta zabranila ulazak u BiH profesoru istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Milošu Koviću, uz obrazloženje da “predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH”.

Ostavite komentar: