Troje stranih sudija mogu odluku donijeti sami: Ustavni sud BiH mijenja pravila FOTO

23.05.2024. | 18:49

Izmjenom Pravila Ustavnog suda BiH koji će se naći na sjednici ove institucije 30. maja, biće omogućeno da se odluke donose sa tri glasa.

To znači da će troje stranih sudija moći sami donijeti odluku. Ova tačka prva je na dnevnom redu naredne sjednice.

Portal Banjaluka.net saznaje i da će izmjenama Pravilnika o radu suda biti omogućeno sudijama i da nakon navršenih 70 godina nastave obavljati funkciju sudije. Do sada, njihov mandat prestajao je u trenutku kada napune 70 godina života.

Na sjednici zakazanoj za 30. i 31. maj će se naći i izbor predsjednika i potpredsjednika Ustavnog suda BiH.