Tegeltija pojasnio: CIK nema mogućnost da nevažeći listić proglasi važećim

Savjetnik predsjednika Republike Srpske Milan Tegeltija demantovao je izjavu nekadašnjeg člana CIK-a BiH Vehida Šehića o validnosti glasačkog listića iz Narodne skupštine Republike Srpske, koji smatra da je nevažeći glasački listić koji je donio četvrtog delegata SNSD-u važeći i da to CIK može odlučiti, te da bi kao posljedicu toga to moglo proizvesti žrijebanje.

“CIK uopšte nema pravnu mogućnost da taj nevažeći listić proglasi važećim. Nevažećim je listić proglasila Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske od devet članova u kojoj su bili i članovi opozicije, koji su svi osim člana iz PDP-a listić procjenili nevažećim”, pojasnio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, CIK bi prema vlastitom uputstvu teoretski samo mogao vratiti cijeli postupak u šarlament Srpske, ali samo ako je riječ o greški u provedenoj proceduri, a takve greške nema pa bi svaka odluka i u tom pravcu bilo čisto pravno nasilje.

“CIK u posrednom izboru delegata nije organ koji može zamijeniti Komisiju za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske, preinačiti njenu odluku i ulaziti u njene procjene. On samo kontroliše da li je ispoštovana zakonska procedura te ne može da se involvira u odluke Komisije za izbor i imenovanje, koja je sa osam glasova /uključujući i opozicione članove/ provela proceduru i donijela zakonitu odluku na bazi zakonom i odlukom Narodne skupštine povjerenog joj ovlaštenja”, pojasnio je Tegeltija.

Ostavite komentar: