Tegeltija na Međunarodnom forumu: U provođenju Globalnog kompakta poštovati politike svake članice

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je na Međunarodnom forumu o pregledu migracija u Njujorku da očekuje da će ovaj skup biti uvod u definisanje mogućih budućih smjernica za sistem UN u provođenju Globalnog kompakta o migracijama, ali poštujući državne politike i prioritete svake članice.

Zahvalivši za poziv za učešće na ovom skupu, Tegeltija je u obraćanju na plenarnoj sesiji Međunarodnog foruma o pregledu migracija naglasio da Forum doživljava kao platformu za diskusiju, razmjenu iskustava, priliku za upoznavanje i nove dogovore, te da je kao takav dragocjen.

“Globalni kompakt je usko vezan za Agendu 2030 i to je ono što nam je zajedničko, ali, složićemo se, implementacija je svakako individualna i posebna za svaku zemlju pa i BiH iz koje dolazim gdje posebno vodimo računa o ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti. Jedna od ključnih riječi koje sam čuo ovih dana je ‘saradnja’ i, zaista, saradnja je jedan od univerzalnih principa i alata, te pozivam da je dobro iskoristimo i unaprijedimo”, naglasio je Tegeltija.

Kada je riječ o ovoj tematici, Tegeltija je naveo da je Savjet ministara u prethodom periodu usvojio Strategiju integrisanog upravljanja granicom i Akcioni plan provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za period 2019– 2023. godina.

“Riječ je o novom strateškom dokumentu koji je u najvećoj mjeri usklađen sa evropskim modelom integrisanog upravljanja granicom, te kao takav predstavlja skup potrebnih mjera i aktivnosti kako bi se stvorio efikasan i koordinisan sistem kontrole granice od svih nadležnih agencija, a sve s ciljem osiguranja nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz sprečavanje svih oblika nezakonitih radnji povezanih sa prelaskom granice”, pojasnio je predsjedavajući Savjeta ministara.

On je naveo i da se pristupilo izradi novog nacrta Zakona o graničnoj kontroli koji bi bio usaglašen sa “akijem” i o njemu predstoji izjašnjenje u predviđenoj proceduri.

“Imajući u vidu da su se izradom novog Zakona o graničnoj kontroli BiH stekli uslovi za pokretanje konkretnih aktivnosti na implementaciji API/PNR sistema, pripremljena je Odluka za formiranju međuagencijske Radne grupe za uspostavljanje sistema za razmjenu podataka o putnicima”, dodao je Tegeltija.

On je istakao da je BiH u proteklom periodu ostvarila značajan napredak kada je riječ o saradnji sa susjednim državama, te da se konstantno provode aktivnosti na implementaciji Konvencije o policijskoj saradnji zemalja jugoistočne Europe.

“Kontinuirano se razvija saradnja sa susjednim državama implementacijom postojećih i zaključivanjem novih sporazuma i provedbenih protokola sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Crnom Gorom. To podrazumijeva i provođenje Protokola o zajedničkim mješovitim patrolama sa susjednim zemljama”, naglasio je predsjedavajući Savjeta ministara.

Prema njegovim riječima, u 2021. godinu izdato je ukupno 9.827 dozvola za privremeni boravak u skladu sa odredbama Zakona o strancima što predstavlja povećanje od 18 odsto u odnosu na prethodnu godinu, te da je zabilježen rast broja izdatih radnih dozvola za strance u odnosu na prethodnu 2020. godinu, što se dijelom može povezati i sa smanjenjem uticaja pandemije.

On je dodao da su informacije o uslovima ulaska i boravka stranaca u BiH objavljene i ažuriraju se na službenoj višejezičnoj /službeni jezici u BiH i engleski jezik/ veb stranici Ministarstva bezbjednosti.

Tegeltija je naveo da je BiH jedna od rijetkih evropskih država koje su potpisale Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i da, u skladu sa njenim odredbama, BiH podnosi periodične izvještaje o implementaciji ove konvencije.

“BiH od 2008. godine na godišnjem nivou izdaje dokument pod nazivom Migracijski profil BiH koji ima za cilj da obezbijedi Savjetu ministara uvid u ključne trendove u oblasti migracija. Migracije su humanitarno, pravno, ali i političko pitanje u globalnom kontekstu i tome smo svjedoci.

Regularne migracije i migracije u širem kontekstu su nešto sa čime se svi suočavamo i to je univerzalno, a poštujući suverenitet i unutrašnje strukture svake države članice je ono što provedbu zajedničkih ciljeva čini individualnom”; naglasio je Tegeltija.

“Sa zadovoljstvom i velikom pažnjom saslušaći sva obraćanja i ideje, ali i potencijalne probleme za koja zajednički možemo pokušati naći rješenja, svjesni činjenice da niko odmah i sada nema odgovore na sva pitanja niti planove za sve eventualne situacije, zato su, između ostalog, ovakvi forumi korisni”, zaključio je predsjedavajući Savjeta ministara i zahvalio UN i IOM u BiH na saradnji i pružanju pomoći vlastima u BiH, ali i na tome što se kao učesnici na Forumu u Njujorku osjećaju kao partner.

Ostavite komentar: