Stanić iznio svoje rješenje: Neophodna reforma zdravstvenog sistema Republike Srpske

Podatak da obaveze zdravstvenog sistema Republike Srpske sada iznose milijardu i šezdeset pet miliona KM, kao i mnogi drugi pokazatelji, jasno ukazuju da je neophodno što prije pokrenuti reformu zdravstvenog sistema, poručio je Slobodan Stanić, predsjednik Odbora za zdravstvo SDS-a.

Stanić navodi da se ovakvo stanje u zdravstvu mora prevazići i da je zbog toga ponudio rješenja, kojima se, kako kaže, makar dijelom trasira put, kojim u budućnosti može ići reforma zdravstvenog sistema Republike Srpske, prenose njegovu izjavu iz Sekretarijata SDS-a.

Stanić je svoje viđenje i rješenja za probleme u zdravstvu iznio u autorskom tekstu:

Osnovni pravci reforme zdravstvenog sistema Republike Srpske

Ne planiram trošiti riječi i vrijeme na opisivanje stanja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Resorni ministar je u odgovoru na poslaničko pitanje naveo da su ukupne obaveze zdravstvenog sistema RS milijardu i šezdeset pet miliona KM. Premijer Vlade RS Radovan Višković je na početku svog mandata još bolje odslikao to stanje sa konstatacijom ” Zdravstvo RS krvari “, ali se po tom pitanju sada sve manje oglašava kad je naše zdravstvo na putu da ” Iskrvari ” !!!

Svi su umorni od iznošenja sumorne slike i potrebno je trasirati osnovne pravce reforme za prevazilaženje velikih problema u ovoj oblasti !

Sve reforme u ovoj oblasti kretale su od domova zdravlja i to u principu onih najmanjih i u najboljem slučaju ” dobacile ” bi do neke sekundarne zdravstvene ustanove čije rukovodstvo je svakako bilo predviđeno za ” odstrijel “.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je u kadrovskom, organizacionom smislu inferiorno u odnosu na brojna druga ministarstva, a treba da rješava dva skoro najveća problema u našem društvu – Zdravstvenu zaštitu stanovništva, ali i Socijalnu zaštitu koja je jednako kompleksna i zahtijevna.

Opcije rješenja ove situacije je odvajanje Socijalne zaštite u posebno ministarstvo, ili ako ostaje u sadašnjem obliku, formira se Institut za socijalnu zaštitu Republike Srpske koji bi bio od ključne pomoći Ministarstvu u rješavanju ove jako složene problematike .

Nefunkcionalna organizacija i njegova disfunkcionalnost da se u isto vrijeme bavi kako tekućom i budućom problematikom, tako i da može rješavati nagomilane zaostale probleme koji uvijek na ovaj ili onaj način ometaju provođenje reforme. Naravno da pri ovom ne bi smjelo doći do daljnjeg povećavanja administracije. Jačanje Ministarstva bi se moglo postići formiranjem ” Tijela za provođenje reforme ” sastavljenog od najkvalitetnijih ljudi iz samog Ministarstva, Fonda zdravstvenog osiguranja, Instituta za javno zdravstvo, Agencije za Akreditaciju. Ti ljudi i sada već rade u tim institucijama , samo su potisnuti na marginu i ne dolaze do izražaja. To tijelo bi se podijelilo u dva tima.

TIM 1 – Bavio bi se naslijeđenim problemima , bio bi manji, ali izuzetno operativan.

TIM 2 – Konkretno i aktivno bi provodio reformu zdravstvenog sistema, naravno uz pomoć reorganizovanog i novom sistematizacijom uređenog Ministarstva.

Što se tiče finansiranja zdravstvenog sistema on je previše izložen finansiranju uglavnom iz doprinosa i dijelom Vlade RS. Složićete se da je “stolica” na dvije noge nestabilna i da bi dodavanjem trećeg oslonca postigli željenu stabilnost, posebno nakon što je stopa doprinosa za zdravstvo smanjena sa 12% na 10, 2 %, dakle smanjena je za 1.8% , što znači 54 milion KM manje u kasi FZO RS. Pošto je stopa doprinosa smanjena, sto je pozitivno , jer je rasterećena privreda u RS, ali je to potrebno nadoknaditi određivanjem dijela već postojećeg PDV-a koji ide direktno zdravstvu.

Nagomilane obaveze u zdravstvu , a naročito dugovanja za poreze i doprinose zdravstvenih ustanova. Kod domova zdravlja čiji su osnivači gradovi i opštine, a koja imaju dugovanja za poreze i doprinose bila bi uknjižena hipoteka na prostor i opremu i ukoliko ne izmiruju obaveze upravljanje bi kroz vlasništvo preuzela Republika Srpska. Oni Domovi zdravlja koji su domaćinski poslovali i izmirivali svoje obaveze, naravno da bi ostali u vlasništvu osnivača, jer su odgovornim upravljanjem zaslužili da i dalje uspješno učestvuju u upravljanju tim ustanovama. UKC RS i svim bolnicama u RS Vlada RS je usvajala izvještaje, odlučivala ko će biti direktor, članovi i predsjednik upravnih odbora, usvajala i odobravala planove i utroške te stoga mora uz punu odgovornost direktora ustanova zatvoriti obaveze tih ustanova. Većina tih sredstava će u najvećoj mjeri svakako otići u Fond PIO i FZO što će podstaći novi zamah i rasterećenja.

Ovaj potez je besmislen, ako se ne uoči nizak nivo kontrole rada zdravstvenog sistema, kao i slaba konkurencija unutar sistema. Te paralelno treba unaprijediti interne, ali i eksterne kontrolne postupke rada svih segmenata zdravstvenog sistema uz puno jačanje konkurencije unutar sistema.

Svakako da su ovi potezi besmisleni, ako se ne usavrše složeni i netransparentni načini plaćanja zdravstvenih usluga i ustanova. Isto tako uslov je da se instaliraju inovativni načini plaćanja zaposlenih u zdravstvu RS, koji bi uključivao fiksni i varijabilni dio primanja, sa tim da bi varijabilni dio morao biti vezan za rad i rezultate rada.

Veliki problem je i nedefinisan kvalitet, kvantitet i način pružanja usluga, kao i organizacija. Potrebno je donijeti akte koji u cijelosti regulišu ovu oblast i otklanjaju sve dileme oko istih.

FZO je trenutno glomazna i nefunkcionalna organizacija koja stvara značajne troškove sistemu i moraće se postići reorganizacijom nova, efikasna i funkcionalna organizacija FZO sa značajno manjim brojem izvršilaca ! Potreban je i novi inovativan zakon o zdravstvenom osiguranju.

Nisam ih stavio na samom početku, ali su ove dvije stavke od krucijalne važnosti:

– Usvajanje novog plana i mreže zdravstvenih ustanova uz sve principe jednakosti, dobre dostupnosti zdravstvene zaštite u cijeloj RS. Ovim bi se prevazišao neplanski, haotičan i netransparentan sistem izgradnje i rekonstrukcije zdravstvenih kapaciteta. Time bi bili onemogućeni pojedinci i grupe da postupaju vaninstitucionalno i bez ikakve odgovornosti po krajnje ishode.

– Preispitivanje svih projekata u zdravstvu ( gradnje, nabavke opreme, robno kreditni aranžmani, privatno- javna partnerstva. Ovaj posao uradiće prije pomenuti TIM -1 uz podršku vještaka različitih struka. Na ovaj način stavićemo tačku na sve dosad navođene afere u zdravstvenom sistemu, a to će omogućiti daljne gradnje i opremanja uz punu transparentnost i nultu toleranciju korupcije.

Prava i obaveze pacijenata treba urediti kroz zakonska rješenja i prilagođavanje EU propisima. Pri tome treba uvažiti impute od udruženja i nevladinih organizacija koje u djelokrugu svog djelovanja imaju ovu problematiku.

Neuređenu oblast doktorske i sestrinske djelatnosti moramo isto tako urediti kroz zakonska rješenja čime bi se poboljšao njihov položaj kao profesije, ali i kroz bolje regulisanje prava i obaveza. Sestrinska djelatnost mora biti poboljšana i kroz prilagođavanje EU propisima u regulisanju visoke stručne spreme za sestre. Time bi se postiglo da se oni najbolji zadrže ovdje i preduprijedi njihov odlazak u inostranstvo.

Potrebna je implementacija novih principa planiranja i upravljanja resursima, ali i znatno bolji i odgovorniji menadžment u upravljanju zdravstvenim ustanovama i sistemom uopšte.

Što se tiče javnog zdravstva pandemija je pokazala da trebamo formirati regionalne zavode u Prijedoru, Gradišci i Bijeljini što bi na datim područjima unaprijedilo promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Ukoliko bi Higijensko epidemiološke službe ( HES) reorganizovali u CDC ( centre za kontrolu bolesti ) bilo bi značajno unaprijeđeno provođenje promocije i prevencije. U vrhu smo incidence po broju oboljelih od kardiovaskularnih i malignih bolesti i mi moramo imati značajne pomake u prevenciji i ranom otkrivanju ovih bolesti.

Mnogo je toga što zahtjeva reforma ovako složenog sistema , kao što je zdravstvo i to je nemoguće navesti u jednom ovakvom tekstu. Kažu da je onom ko ne zna kuda ide, svaki put pravi. Ja sam se potrudio da ovim tekstom makar dijelom trasiram put kojim u budućnosti može ići reforma zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Ostavite komentar: