Smjena! Švraka više nije glavni tužilac Republike Srpske

Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH utvrdila je disciplinsku odgovornost i Mahmuta Švraku premjestila sa mjesta glavnog tužioca Javnog tužilaštva Republike Srpske na mjesto tužioca.

Iz VSTS-a je saopšteno da je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog zato što je propustio da postupi u skladu sa relevantnim odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (TCMS) i zaključku Savjeta od 17. i 18. decembra 2014. godine, kojim VSTS zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a.

Švraka je propustio da preduzme potrebne radnje s ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom izbora, čime je počinio disciplinske prekršaje nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti i propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Savjeta.

Tuženi je, kako se navodi, suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, propustio da pokrene postupak personalnih bezbjednosnih provjera zaposlenih Republičkog javnog tužilaštva.

Švraka je propustio da postupi u skladu sa zaključkom VSTS-a od 17. jula 2019. godine, kojim se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno sprovedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, iako je u donošenju zaključka učestvovao lično kao član Savjeta.

Protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije može se uložiti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTS-a.

Ostavite komentar: