Slučaj “Trgovska gora”: Istraživanja finansiraju Srpska, FBiH i zajedničke institucije

Istraživačke radove o potencijalnoj štetnosti odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u Republici Srpskoj će sprovesti institucije Srpske, što će Srpska i finansirati, a radove na području FBiH federalne institucije, dogovoreno je danas na sastanku Koordinacionog tijela za Trgovsku goru sa nadležnim entitetskim ministarstvima.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, koji je prisustvovao sastanku, rekao je novinarima da je za istraživačke radove Vlada Republike Srpske obezbijedila milion KM, zajedničke institucije 500.000 KM ove i 500.000 KM iduće godine, dok Vlada FBiH nije iskazala nominalni iznos, već zaključak da će finansirati istražne radove.

“Želimo iskoristiti domaće i strane stručnjake da dođemo do analiza i podataka koji se mogu porediti sa onima koja se rade u Hrvatskoj. Ulažemo napore da naši stručnjaci rade paralelno sa stručnjacima u Hrvatskoj”, rekao je Košarac.

Terenska istraživanja o potencijalnoj štetnosti odlagališta radioaktivnog otpada obuhvataju geodetska mjerenja, geološka istraživanja, geofizička istraživanja, te istražno bušenje, laboratorijska ispitivanja, a zatim i tehničku dokumentaciju, kako bi BiH imala adekvatan odgovor.

Košarac je istakao da će u narednih sedam dana biti održani sastanci kako bi se krenulo u realizaciju.

Košarac je naglasio da BiH neće odustati od namjere da onemogući Hrvatsku da izgradi skladište radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora BiH i da zaštiti zdravlje 250.000 građana, te najavio i da će poslije novogodišnjih praznika početi bilateralni sastanci sa predstavnicima Slovenije i Hrvatske u vezi sa razmatranjem mogućnosti da se radioaktivni otpad odlaže na lokaciji Vrbina u Sloveniji.

“Definisano je da se ovom pitanju posveti više pažnje na međunarodnom planu. Sačinićemo sveobuhvatnu informaciju prema Vladi Republike Srpske, Vladi FBiH, Predsjedništvu BiH i Savjetu ministara cijeneći da će Predsjedništvo u okviru bilateralnih kontakata zagovarati ovo pitanje”, rekao je Košarac.

On je naglasio da su najvažnija pitanja zdravlje ljudi i zdrava životna sredina.

“Treba naglasiti da postoji politički okvir, imamo novac, imamo eksperte i što je veoma važno definisali smo pravnu strategiju. Rezultat današnjeg sastanka je mobilnost svih institucija koje mogu dati doprinos”, naveo je Košarac.

On je podsjetio da je na prijedlog sadašnjeg predsjednika Milorada Dodika Predsjedništvo BiH obavezalo sve institucije da daju svoj doprinos u kvalifikovanom zaključku da se onemogući izgradnja takvog odlagališta.

“Vjerujem da će Predsjedništvo BiH imati takav kontinuitet politike i da ćemo na međunarodnom planu adekvatno koristiti ulogu Predsjedništva i da ćemo na ovom pitanju zajedno raditi. Cijenimo napore Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH, te zajedničkih institucija u obezbjeđivanju sredstava za istražne radove”, dodao je Košarac.

On je rekao da BiH ima dobre bilateralne odnose sa Hrvatskom koja ima pravo na svoje mišljenje, kao što ima i BiH.

Košarac je poručio da ove aktivnosti ne dolaze kasno, te da će BiH adekvatno zaštiti zdravlje 250.000 građana.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško”, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Planirano odlagalište radioaktivnog otpada je u neposrednoj blizini Novog Grada u Republici Srpskoj, oko 900 metara od zaštićenog područja – Parka prirode “Una” i ugrozilo bi više od 250.000 stanovnika u slivu ove rijeke.

Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice jer bi time bilo ugroženo zdravlje stanovnika u 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u slivu rijeke Une, kao i životna sredina.

Ostavite komentar: