Senad Mašović poručio srpskim vojnicima: Obučete li uniformu VRS, bićete sankcionisani!

19.05.2019. | 18:01

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Senad Mašović rekao je da ne želi komentarisati izjave Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, koji je pozvao na podjelu Oružanih snaga, ali je dodao da su bilo kakve izjave koje bi uticale na pojedinca ili grupu u OS da urade nešto što nije u skladu sa zakonom neprihvatljive i nezakonite.

Mašović je za Dnevni avaz pojasnio da, bez obzira na pozive Dodika da pripadnici Trećeg pješadijskog puka obuku uniforme bivše Vojske RS, kako je tražio Dodik, to nije moguće. Ukoliko bi se to desilo, Zakon i sankcije su jasne.

– Svi pripadnici OSBiH, pa tako i bilo kojeg puka koji baštini tradiciju bivših vojski, uključujući pripadnike Komande 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka OSBiH, mogu obući samo jedinstvenu uniformu OSBiH koja je propisana relevantnim zakonskim i podzakonskim rješenjima u sistemu odbrane. Navedeni pukovi imaju malu neoperativnu komandu i personal do deset osoba. Ovi pukovi nemaju operativna i administrativna ovlaštenja, niti imaju jedinice u svom sastavu – kaže Mašović.

U Oružanim snagama, kao složenoj hijerarhijski ustrojenoj organizaciji, sve aktivnosti se, kako n je rekao, poduzimaju u skladu sa zakonom, naređenjima nadležnih u lancu komandovanja i kontrole, i stoga nije moguće da bilo koja potčinjena komanda i jedinica preduzima određene aktivnosti samovoljno.

– Podsjetio bih takođe i na činjenicu da je Predsjedništvo BiH vrhovni komandant i da se sve odluke kada je u pitanju odbrana donose konsenzusom, dakle mora postojati saglasnost sva tri člana Predsjedništva BiH – kaže Mašović.

Kada je u pitanju Zakon o OSBiH, on je jasan, tvrdi Mašović.

– Član 20. Zakona o službi u OSBiH jasno propisuje da je vojno lice dužno nositi propisanu uniformu za vrijeme trajanja službe. Nadalje, postoji i Pravilnik o uniformama OSBiH kojim se propisuju sve vrste vojnih uniformi, način nošenja, vrijeme i prilike u kojima vojne uniforme nose vojna i civilna lica na službi u MOBiH i OSBiH. Član 4. Pravilnika jasno propisuje da vojnu uniformu, kao obilježje pripadnosti OSBiH, imaju pravo i obavezu da nose vojna lica za vrijeme obavljanja službe u MOBiH, ZŠ OSBiH i komandama i jedinicama OSBiH. Iz ovakve odredbe jasno proizilazi da su svi pripadnici OSBiH dužni nositi vojnu uniformu OSBiH na način kako je to Pravilnikom utvrđeno – kaže Mašović.

Svako nošenje uniforme OSBiH suprotno onome kako je predviđeno Pravilnikom o uniformama OSBiH predstavljalo bi povredu odredaba tog pravilnika i posljedično disciplinsku odgovornost svakog profesionalnog vojnog lica koje je počini.

– Tim činom svakako bi se ostvarila obilježja krivičnog djela, što bi u konačnici moglo biti identifikovano kao protivzakonito formiranje vojnih snaga ili podrivanje vojne i odbrambene moći BiH, koja su kao takva normirana Krivičnim zakonom BiH i za koja su predviđene, u najtežim oblicima tih krivičnih djela, stroge kazne zatvora – istakao je on.

Prema njegovim riječima, oblačenje uniforme Vojske RS dijela pripadnika OSBiH ukazivalo bi da se na taj način namjerava protivzakonito formirati frakcija unutar OSBiH ili zasebna vojna organizacija, što bi, svakako, za posljedicu imalo i podrivanje vojne i odbrambene moći BiH.

– Dakle, svi oni pripadnici OSBiH koji bi obukli uniforme Vojske RS nedvosmisleno bi počinili krivično djelo i bili bi procesuirani u skladu za Krivičnim zakonom BiH i Zakonom o krivičnom postupku BiH. Naravno, želim takođe istaći da ja vjerujem komandnom i vojničkom kadru OSBiH odnosno generalima, oficirima, podoficirima i vojnicima OSBiH i siguran sam da će nastaviti dosljedno poštovati svoje obaveze i zakletvu koju su položili – kaže Mašović.

I dok pojedinci zagovaraju podjele u OSBiH, Mašović navodi koliko je važno da BiH postane član NATO-a i šta bi to značilo za BiH.

– Prije svega, NATO je sinonim za bezbjednu, stabilnu i ekonomski prosperitetnu državu koju odlikuju demokratski principi, pa je jasno da je pristupanje NATO-u značajno za državu BiH. Naše Oružane snage bi postale ravnopravan partner i saveznik s oružanim snagama 29 drugih zemalja, čime bi se definitivno riješilo pitanje ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, uzimajući u obzir obavezu svih zemalja da pomognu saveznicima u slučaju napada na bilo koju zemlju. Znači, OSBiH mogle bi računati ne samo na svoje resurse nego i resurse svih saveznika – kaže Mašović.

 

Izvor:(ATV)