SDA će traži promjenu imena Republike Srpske

23.01.2019. | 15:14

Stranka demokratske akcije saopštila je da će preko svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja imena Republike Srpske.

“Dugogodišnja praksa institucija vlasti entiteta RS je pokazala da je dosadašnji naziv entiteta RS intenzivno i efikasno korišten u svrhu diskriminacije i isključivanja druga dva konstitutivna naroda – Bošnjaka i Hrvata. Vezivanje imena bilo čega u multietničnoj zajednici kakva je BiH za samo jedan narod, po principu etničke privilegovanosti, suprotno je Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja je nadređena Ustavu BiH”, tvrde u SDA.

Kako dodaju u SDA, po Ustavu Bosne i Hercegovine, sva tri konstitutivna naroda su ravnopravni na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući oba entiteta i Brčko Disktrikt.

“To je potvrđeno i odlukom Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda U5/98, kojom je entitetima naloženo da u svojim ustavnopravnim sistemima osiguraju punu ravnopravnost svim konstitutivnim narodima.

Entitet RS postoji po Ustavu BiH kao multietnički entitet, u kojem svi narodi moraju imati jednaka prava, što znači da ne može samo jedan narod biti zastupljen niti u nazivu, a drugi isključeni”, dodaje se u saopštenju SDA.

Stranka demokratske akcije će pokrenuti proceduru za “usklađivanje naziva Republike Srpske sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a po temelju važeće odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda”.