Savjet ministara jednoglasno usvojio Nacrt dokumenta okvirnog budžeta

Savjet ministara jednoglasno je danas usvojio Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period 2022-2024. godine.

Predlagač dokumenta je Ministarstvo finansija i trezora iz kojeg je ranije saopšteno da su globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH zadati okviri za budžet institucija BiH za 2022. godinu u iznosu od 1.073.600.000 KM, od čega 865.500.000 KM od indirektnih poreza, a ostatak su vlastiti prihodi.

Nakon što Savjet ministara usvoji nacrt, dokument se upućuje Predsjedništvu BiH koje utvrđuje prijedlog ovog zakona, poslije čega ga na konačno usvajanje upućuje Predstavničkom i Domu naroda PS BiH.

BiH već drugu godinu funkcioniše bez budžeta, a institucije se finansiraju na osnovu odluka o privremenom finansiranju.

Ostavite komentar: