Rok sedam dana! Džaferović: Savjetu ministara date smjernice za novi budžet

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da su danas na sjednici Savjetu ministara data uputstva da u roku od sedam dana dostavi novi tekst nacrta budžeta koji bi Predsjedništvo razmatralo i utvrdilo, te kao prijedlog uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

“Naše su instrukcije da ne treba da se vraćamo na osnovicu kada je riječ o platama na 2012. godinu. Osnovica treba da ostane ista kao i prošlogodišnja i da se formira posebna stavka u budžetu koja se tiče borbe protiv pandemije. Mi smo dobili budžet sa prijedlogom da se na neki način vrati ta osnovica iz 2012. godine koja je nešto veća u odnosu na postojeću osnovicu”, rekao je Džaferović novinarima. On je nakon sjednice, na kojoj su o budžetu obavljene konsultacije sa predsjedavajućim Savjeta ministara, rekao da u budžetu koji je stigao u Predsjedništvo nema nijedne stavke koja se tiče borbe protiv pandemije.

“Predsjedništvo je danas zaključilo da u ovoj situaciji ne treba uopšte da razmišljamo o bilo kakvoj osnovici koja bi bila veća od ove sada i da budžet mora da ima stavku koja se tiče borbe protiv pandemije”, istakao je Džaferović.

On je dodao da je u Predsjedništvu primijećeno da postoji veliki nesrazmjer kada je riječ o platama službenika u institucijama BiH, vojnika i policajaca, u odnosu na plate koje se za iste poslove dobijaju u entitetima i kantonima. Prema njegovim riječima, Savjet ministara mora uraditi nešto kako bi se te plate digle na viši nivo.

“Takođe smo rekli, da kada su najviše plate u pitanju, postoji nesrazmjer. U prvom slučaju postoji potplaćenost, a u drugom slučaju kada su funkcioneri u pitanju postoji preplaćenost državnih funkcionera u odnosu na entitetske i te plate treba da se smanjuju”, naveo je Džaferović. Džaferović je rekao da je članove Predsjedništva predsjedavajući Savjeta ministara obavijestio da je u pregovorima sa odgovarajućim sindikatima na nivou institucija BiH i da se priprema takvo rješenje.

“Riječ je o rješenju kojim bi se jednostavno povećao standard ovih potplaćenih radnika, službenika, vojnika i policajaca u institucijama BiH”, naveo je DŽaferović i dodao da su to osnovne smjernice koje je Predsjedništvo BiH dalo Savjetu ministara kada je riječ o budžetu.

Džaferović je rekao da na današnjoj sjednici nije raspravljano o pitanju migracija i da je Plan i Program o migracijama koji je došao iz Savjeta ministara informativnog karaktera za Predsjedništvo i da je bitno da je usvojen na Savjetu ministara.

Ostavite komentar: