Rezolucije SDA: BiH republika sa tri nivoa vlasti

Delegati Kongresa SDA usvojili su večeras sve predložene deklaracije odnosno rezolucije, koje su bile predviđene dnevnim redom.

Među njima je i programska deklaracija kojom definišu političku poziciju i politiku SDA u narednom periodu.

“Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, sa tri nivoa vlasti državnim, regionalnim i lokalnim s gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine”, piše, između ostalog, u Programskoj deklaraciji SDA, koju su večeras podržali delegati.

Delgati su u okviru ove deklaracije usvojili i amandman vezan za Srebrenicu. Takođe, usvojena je i Rezolucija o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o podjeli vlasti, regionalni nivo vlasti činilo bi pet ili više multietničkih regija, formiranih na osnovu ekonomskih, geografskih, istorijskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih evropskih principa i standarda za formiranje regija.

U ovoj rezoluciji navedeno je i da će SDA insistirati na uvođenju simetričnih rješenja u parlamentima entiteta, tj. insistirati na ustavnom pozicioniranju Doma naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske umjesto sadašnjeg Vijeća naroda, prenosi Klix.ba.

Nadalje, SDA će se zalagati da ustavna reforma obuhvata i pravosuđe BiH na način da VSTS i pravosudni sistem na državnom nivou imaju eksplicitan ustavni status, te da se na nivou države uspostavi sudsko tijelo, Vrhovni sud BiH, koje će osigurati dosljedno tumačenje zakona i usklađenost sudske prakse.

“Grad Sarajevo, kao glavni grad Republike Bosne i Hercegovine je politički, administrativni, kulturni, ekonomski i društveni centar Republike BiH. Zalagaćemo se da administrativno područje Grada Sarajeva obuhvati cjelokupnu teritoriju prijeratnog Sarajeva s najmanje deset opština, u okviru šire regije”, piše u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu”, stoji između ostalog u ovoj rezoluciji.

Usvojen je i novi Statut SDA kojim se ograničava uticaj kadra u lokalnim sredinama. Ograničen je i broj mandata predsjednika kantonalnih, gradskih i opštinskih odbora. Izmjenama je predviđeno da jedan funkcioner, na poziciji predsjednika nekog od odbora, može ostati najviše tri uzastopna mandata.

 

Izvor:(MONDO)Ostavite komentar: