Revizija na finansijske izvještaje za prošlu godinu: RUGIPP dobio pozitivno mišljenje

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora na finansijske izvještaje za prošlu godinu, saopšteno je iz RUGIPP-a.

U saopštenju se navodi da RUGIPP petu godinu zaredom dobija pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora, što je pokazatelj predanog rada rukovodstva i svih zaposlenih.

“RUGIPP je od Glavne službe ove godine dobio najbolji izvještaj do sada, odnosno dobio je ukupno dvije preporuke, jednu manje u odnosu na prošlogodišnji izvještaj, koje će kao i prethodnih godina nastojati da potpuno ispoštuje, te će nastaviti da radi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, domaćinski i ekonomično, u interesu svih građana Srpske”, ističe u saopštenju.

U revizorskom izvještaju navodi se, između ostalog, da finansijski izvještaji RUGIPP-a istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2021. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Srpskoj.

Naglašava se da je ovakav izvještaj posebno značajan s obzirom na to da RUGIPP ima 64 organizacione jedinice raspoređene na teritoriji cijele Srpske, kao i veliki broj transakcija koje se obavljaju posredstvom tri organizaciona fonda i jedne jedinice za realizaciju projekta Svjetske banke, zbog čega je vrlo teško dobiti pozitivne ocjene.

“Pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske značajno je i zbog činjenice da RUGIPP sprovodi milionske nabavke kako za potrebe vlastitog rada, tako i za angažovanje geodetskih organizacija, koje prema Zakonu o premjeru i katastru, obavljaju dio geodetskih radova”, navodi se u saopštenju.

Prema mišljenju Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima RUGIPP-a za 2021. godinu su u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Kada je u pitanju usklađenost poslovanja, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima za 2021. godinu RUGIPP je od Glavne službe dobio mišljenje sa rezervom i dvije preporuke i to zbog toga što je tokom prošle godine 46 izvršilaca bilo privremeno raspoređeno na drugo radno mjesto na period duži od šest mjeseci i 101 izvršilac je, zbog privremeno povećanog obima posla, bio zaposlen na period duži od šest mjeseci.

To, kako je navedeno u izvještaju, nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima, dok se druga preporuka odnosi na to da se istovremeno uz budžetski zahtjev Ministarstvu finansija Srpske dostavlja i nacrt kadrovskog plana u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima uprave.

Iz RUGIPP-a navode da na rješavanju ovog pitanja rade kontinuirano, iako treba imati na umu da je zbog specifične vrste posla, nesmetanog pružanja usluga građanima i kapitalnih projekata koje RUGIPP realizuje nekada nemoguće angažovanje kadrova ograničiti na period od šest mjeseci, kao što je to u slučaju eksproprijacije za potrebe izgradnje auto – puteva i gasovoda, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupcima od opšteg interesa, premjera i slično.

Ostavite komentar: