Republički štab za vanredne situacije donio Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji RS

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, u kojem je objedinio do sada donesene zaključke u vezi sa ograničenjem i zabranom kretanja.

1. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

 • 1) licima sa navršenih 65 i više godina života od 00.00 do 24.00 časa,
 • 2) svim licima bez obzira na godine života , u vremenu od 20.00 do 05.00 časova i
 • 3) svim licima izvan njihovog mjesta prebivališta/boravišta, od subote u 12.00 časova do nedjelje u 18.00 časova.

2. Zabrana iz tačke 1. ovog zaključka ne odnosi se na:

 • 1) zdravstvene radnike koji su na zadatku,
 • 2) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,
 • 3) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,
 • 4) druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku,
 • 5) lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,
 • 6) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i
 • 7) na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-CMR, otpremnica, putni nalog).

3. Izuzetno od tačke 1. ovog zaključka, dozvoljava se kretanje:

 • 1) licima sa navršenih 65 i više godina života utorkom i petkom u vremenu od 7.00 do 10.00 časova, a radi kupovine osnovnih životnih namirnica, lijekova i obavljanja poslova u bankama, uz poštovanje zaduženja i preporuka kako slijedi:

– vlasnici trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvo u bankama dužni su da se strogo pridržavaju utvrđenih mjera zaštite koje se odnose na dezinfekciju, socijalno rastojanje i boravak u prostoriji do tri lica,

– preporučuje se vlasnicima trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvu u bankama da u navedenom periodu pružaju usluge isključivo tim licima,

– preporučuje se licima mlađim od 65 godina života da u periodu iz tačke 3. ovog zaključka ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama,

 • 2) licima starosti do 75 godina života u seoskim područjima, a radi obavljanja poljoprivrednih poslova, uz obavezno pridržavanje zaštitne mjere socijalnog rastojanja i
 • 3) pčelarima, bez obzira na godine života, koji posjeduju rješenje o registraciji pčelinjaka izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utorkom i u dane vikenda, od mjesta stanovanja do pčelinjaka, osim u periodu od 20.00 do 05.00 časova.

4. Svako nepoštovanje mjera propisanih ovim zaključkom kazniće se u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske.

5. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

6. Stupanjem na snagu ovog zaključka stavljaju se van snage: Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske broj: 05-1/20 od 21.03.2020. godine, Zaključak o dopuni zaključka o ograničenju i zabrani kretanja broj: 07-5/20 od 23.03.2020. godine, Zaključak o dozvoli kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života broj: 11-3/20 od 30.03.2020. godine i Zaključak o zabrani kretanja u dane vikenda broj: 15-2/20 od 03.04.2020. godine.

7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 13.04.2020. godine.

NAPOMENA: Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske, kao i stranici Koronavirus u Srpskoj.

 Ostavite komentar: