Različite odluke: Jedan kanton neće poštovati naredbu o policijskom času u FBiH

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH kojom se ograničava kretanje građana u vremenu od 23 do pet sati ujutro narednog dana ne vrijedi za područje Zapadnohercegovačkom kantonu, odlučile su vlasti u tom kantonu.

“Naime, nakon proglašenja stanja nesreće u Zapadnohercegovačkom kantonu upravljanje akcijama zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara preuzeo je Kantonalni štab civilne zaštite. Podsjećamo da je na prijedlog Kantonalnog štaba na 64. sjednici održanoj 27. septembra 2020. godine, Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, donijela je Odluku o proglašenju stanja nesreće na području ovog kantona prouzrokovane širenjem zarazne bolesti koronavirusa COVID-19”, navode iz Civilne zaštite ovog kantona te navode kako su jedini kanton u Federaciji BiH proglasili stanje nesreće.

Oni navode kako na temelju članka 6. Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a na temelju kojega je donesena navedena Naredba između ostalog stoji “Krizni štab, u većim incidentnim situacijama koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi u određenoj zajednici, upravlja i koordinira radom zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika”.

“Navedene aktivnosti Krizni štab provodi do momenta kada nadležna tijela Federacije i kantona proglase stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriju Federacije, odnosno području županije, a kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzimaju federalni, odnosno kantonalni štabovi civilne zaštite u skladu s Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća”, navode oni, prenosi Klix.

Podsjećamo, Krizni štab FBiH objelodanio je juče nove mjere, a jedna od njih je ograničeno kretanje stanovništva, odnosno policijski čas koji će biti na snazi od 23 do pet. Odluka stupa na snagu danas.

Ostavite komentar: