Prvi predsjednik Srpske poručuje: Pravoslavlje je stub srpskog identiteta, kojim se srpski narod brani

Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je da je pravoslavlje stub srpskog identiteta, kojim se srpski narod brani, i posebno je na udaru.

“A snažno je jer je integrisalo sva stara slovenska vjerovanja, kao i narodnu kulturu, što nije izgubljeno sa pojavom hrišćanstva, nego je postalo njegov dio kao tekovina ljudskog roda”, rekao je Karadžić za Večernje novosti.

On je ocijenio da su Srbi, uz Jevreje, jedini narod koji se “bori za vazduh”, odnosno koji brani ono što ne smije biti ugroženo, a to je goli opstanak i sopstveni identitet.

“Srpski narod se brani upravo tim identitetom, u čijoj osnovi se nalazi stara i duboka kultura. Kod Jevreja judaizam i Stari zavjet, a kod Srba pravoslavno hrišćanstvo i istorijska svijest o slobodi”, rekao je Karadžić.

Prema njegovim riječima, zato je prvi korak u rušenju jednog takvog “bezvrijednog” naroda označavanje, stigmatizacija i izlaganje napadima od svih i svakoga, što se već dešavalo pred Prvi svjetski rat, kao i cijele tri posljednje decenije 20. vijeka.

On je naglasio da su kultura, identitet i svijest o svojim vrijednostima odbrana koju ne mogu uništiti bombama.

“Kultura, pripadanje, narod i sopstvena država su posljednja odbrana, ali samo ako smo svjesni toga i ako se svim silama toga držimo kao prioritetnog uslova za slobodu. Potrebna je svijest o tome da sve naše patnje potiču od te neoimperijalne kampanje, koja u međunarodni život uvodi bezakonje i nepoštovanje akata koje su nekad garantovali”, rekao je Karadžić.

On je naveo da su “zapadni saveznici” Srba garanti mirovnih sporazuma poslije balkanskih, te nakon Prvog i Drugog svjetskog rata, Povelje UN, Međunarodnog pakta o ljudskim pravima, pa Helsinškog sporazuma o granicama i na kraju Dejtonskog sporazuma.

Prema njegovim riječima, nijedan od tih sporazuma nisu zaštitili, niti poštovali, već su sve prekršili na štetu onih koji im se ne mogu suprostaviti, kao što su Srbi.

“`Dugovno stanje` ovih saveznika prema Srbima je toliko da nikad neće biti otplaćeno i kompenzovano niti postoji takva svijest i namjera. Naprotiv, nastavlja se sa nepravednim odnosom prema Srbima, koji su tako uz Jevreje jedini narod koji se bori za vazduh”, rekao je Karadžić.

Ostavite komentar: