Projekat Srpske i Srbije: “Buk Bijela” najznačajniji hidroenergetski objekat u gornjem toku Drine

Hidroelektrana “Buk Bijela” je najznačajniji i najatraktivniji hidroenergetski objekat u gornjem toku Drine, istakao je profesor Elektroterhničkog fakulteta u Beogradu i predsjednik Saveza energetičara Srbije Nikola Rajaković.

Kaže da je ovo jedna od najpovoljnijih lokacija za proizvodnju obnovljivih izvora energije u Evropi. Projekat je i ekološki poželjan, jer hidroelektrane doprinose procesu dekarbonizacije i smanjenju štetnog uticaja fosilnih goriva na životnu sredinu.

“Definitivno ta mikrolokacija je pridono povoljana jer je tu priroda napravila školjku i onda je branu bitno samo postaviti bez velikog plavljenja bez velikih drugih problema”, istakao je Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara Srbije.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, izdalo je ekološku dozvolu koja podrazumijeva izvođenje pripremnih radova. Tvrde, obavljena su sva istraživanja koja su bila presudna za izdavanje dozvole.

“Što je bitno naglasiti da se kompletno zemljište koje je predmet obuhvata izgradnje nalazi na teritoriji Srpske i da je njeno vlasništvo jedan kroz jedan u posjedu Republike Srpske”, naglasila je Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Osnovano je i preduzeće “Hidroenergetski sistem Gornja Drina” prema vlasničkoj strukturi 51 odsto kapitala iz Srbije i 49 odsto iz Srpske. Za izgradnju ove hidrocentrale biće potrebno 200 miliona evra, nagalasio je Petar Đokić ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

“Urađena je inovacija studije ekonomske izvodljivosti i ona je dala mogućnosti da se poveća instalisana snaga sa 93,5 na 120 megavata koja će davati 355 gigavat časova električne energije godišnje”, rekao je Đokić.

Računica ukazuje i da su decenijama proticali i vrijedni kilovat-časovi električne energije. Sprovođenjem ovog projekta prilike se mijenjaju i za opštinu Foča.

“Siguran sam da će se na izgradnji zaposliti određen broj ljudi. S druge strane to će pratiti i i izgradnju puteva. Kada naprave HE imamo obećanje da će biti zaposleno najmanje zasnovati radni odnos”, naglasio je Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.

Preduzeće “HES Gornja Drina” uz “Buk Bijelu” gradiće i hidroelektrane “Foča”i “Paunci” instalisane snagu 44,15 megavata, odnosno 43,21 megavata. Ukupna vrijednost projekta veća je od 900 miliona maraka.

Ostavite komentar: