Prodanović podsjetio da u BiH živi 60.000 Roma: Poboljšati njihov položaj i status

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović istakao je da Svjetski dan Roma, koji se obilježava danas, institucijama vlasti na svim nivoima u BiH treba da predstavlja podstrek za snažniji angažman na poboljšanju položaja i statusa Roma, kao najbrojnije nacionalne manjine u zemlji.

Čestitajući svim Romima u BiH i njihovim udruženjima današnji dan, Prodanović je podsjetio na činjenicu da u zemlji, prema procjenama domaćih i međunarodnih institucija, živi između 50.000 i 60.000 Roma, od kojih je svega 12.500 obuhvaćeno posljednjim popisom iz 2013. godine, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

– Ovi brojevi opominju i dokazuju koliko mnogo truda svi zajedno trebamo da uložimo u projektima inkluzije romskih zajednica u BiH. To znači da je potrebno uraditi mnogo više kad je riječ o egzistencijalnim pitanjima Roma, njihovom školovanju, zdravstvenoj zaštiti i brojnim drugim pitanjima koja se odnose na poštovanje ljudskih i manjinskih prava romske nacionalne manjine – poručio je Prodanović u svojoj čestitki.

Prema njegovim riječima, posebnu pažnju treba obratiti na položaj Romkinja, koje se, kako upozorava, suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, i kao žene i kao pripadnice romske nacionalne manjine.

– Riječ je o problemima ograničenog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, kao i o pojavama nasilja u porodici, maloljetničkih brakova i prisilnog prosjačenja – naglasio je Prodanović i pozvao nadležne institucije da rade na suzbijanju ovih pojava.

Svjetski dan Roma obilježava se od 1971. godine, kada je u Londonu od 8. do 12. aprila održan prvi Svjetski kongres Roma. Na tom Kongresu donesene su istorijske odluke o romskoj zastavi, zvaničnoj himni, o proglašenju zvaničnog romskog jezika i o zvaničnom prihvatanju naziva “Rom” za pripadnike ovog naroda.

Ostavite komentar: