Presude iz Strazbura koštale BiH 700.000 KM

U Evropski sud za ljudska prava u Strazburu godišnje stiže od 800 do 1.000 tužbi protiv BiH u kojima aplikanti traže znatne sume novca kao nadoknadu za povredu određenih prava, a nadležnima u BiH je u posljednjem krugu ispostavljen račun od gotovo 700.000 KM.

Evropske sudije su, naime, u utorak donijele odluku da BiH mora isplatiti 9.000 evra odštete Imadu al-Husinu, koji je poznatiji kao Abu Hamza, zbog kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sirijac, koji je došao u BiH još osamdesetih godina prošlog vijeka, proglašen je prijetnjom po nacionalnu bezbjednost te je u Imigracionom centru u Istočnom Sarajevu proveo više od sedam godina bez optužbe.

Abu Hamza se nalazio u Imigracionom centru od 2008. do 2016. godine, kada je pušten na slobodu, a u to vrijeme više od 30 zemalja odbilo je zahtjev BiH za njegov prihvat.

U jednoglasno usvojenoj presudi navedeno je da je sud u Strazburu utvrdio da je BiH u tom slučaju povrijedila pravo na slobodu i bezbjednost zbog pritvora u kojem je bio od avgusta 2014. do septembra 2016. Sud je utvrdio da povreda prava nije bilo kad je riječ o pritvoru od jula 2012. do marta 2013. i od marta do avgusta 2014.

BiH je do sada isplatila oko pet miliona maraka na osnovu presuda koje je donio Evropski sud u Strazburu, dok je po osnovu prijateljskih nagodbi i unilateralnih deklaracija isplaćeno više od 20 miliona KM.

U Kancelariji agenta BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava su kazali da je, prema posljednjim zvaničnim informacijama, u postupku pred tim sudom 898 aplikacija protiv BiH. Od toga su 442 dostavljene tuženoj BiH na pismeno izjašnjenje o prihvatljivosti i meritumu. Sudije su lani odbile kao neprihvatljive 683 aplikacije što, kako kažu u kancelariji, potvrđuje da najveći broj aplikacija ne ispunjava formalno-pravne uslove dopuštenosti.

U procesu izvršenja po presudama Evropskog suda su, prema podacima koji su juče dostavljeni iz te kancelarije, 274 aplikacije i dvije prijateljske nagodbe, prema kojima su BiH, Srpska, FBiH i određeni kantoni obavezni da isplate 676.267 KM na ime pravične naknade i troškova postupka pred Evropskim sudom.

– Ovaj iznos, međutim, ne obuhvata obaveze određenih kantona da isplate novčana potraživanja dosuđena domaćim sudskim presudama u visini i na način kako su dosudili domaći sudovi – kazali su u kancelariji.

Aplikacije

Najveći broj aplikacija koje idu na ruke sudija u sudu u Strazburu odnosi se na povrede prava na pravično suđenje zbog dužine domaćih postupaka. U vrhu liste su i tužbe zbog neizvršenja domaćih presuda prema Evropskoj konvenciji.

 

Izvor:(Glas Srpske)Ostavite komentar: